1701792194 - vila cukrovaru
katalogové číslo
1701792194
název
vila cukrovaru
kraj
Středočeský kraj
okres
Nymburk
obec
Lysá nad Labem
část obce
Litol
katastrální uzemí
Litol
adresa
Mírová č.p. 147/50
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
vila
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
28. 4. 2004
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
variantní názvy
Beniesova vila

anotace

Kubistická vila ředitele cukrovaru Michaela Beniese z roku 1912 od arch. Emila Králíčka.

popis památkové hodnoty

Vila cukrovaru čp. 147/50 v Litoli je stavba zcela zásadního významu, která svými kvalitami nese srovnání s nejpřednější architekturou počátku 20. století v Čechách. Unikátní kubistická reprezentativní vila byla projektována významným pražským architektem Emilem Králíčkem pro generálního radu Beniese. Vedle mimořádně hodnotného exteriéru s celou řadou kubistických detailů vyniká i působivý a z velké části ještě zachovaný interiér (zvláště vestibul s mozaikovou dlažbou uplatňovanou také ve vestibulu hotelu Diamant v Praze, honosná hala s dekorativně pojatými sloupy a se stropním světlíkem tvaru osmiúhelníku, dveře s tesařskou zárubní, bohatě vyřezávané schodiště, malé místnosti kolem haly apod.).

popis

Vila generálního rady M. Beniese (tzv. vila cukrovaru) se nachází poblíž silnice z Lysé nad Labem do Litoli. Vysoce reprezentativní dům byl obklopen rozlehlou zahradou, ze které se do dnešních dnů zachovala pouze část. Rovněž i sousední cukrovar byl pro havarijní stav zbourán a na jeho místě vznikly rozsáhlé zpevněné plochy firmy ARS Altmann. Dům je jednopatrový, důmyslně koncipovaný, hýřící bohatostí architektonických detailů. Je obdélného půdorysu, doplněného o verandy na jižní a severní straně. Fasáda je tvořena hrubozrnnou omítkou hnědorůžové barvy v kombinaci s cihelnými prvky (formy nakoso postavených pilastrů, soklu a členitých verand). Jednotlivá průčelí domu jsou členěna pilastry, plastickými pásy kubizujícího diamantového dekoru, masívními plasticky zdobenými sloupy u vstupu ze severní strany, terasami, balkony, verandami a původními okny, mezi nimiž vynikají okna tvaru šestiúhelníku. Předmětem ochrany je dům čp. 147 (vila cukrovaru) na pozemku st. parc.č. 152.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8604, Litol, urbanizované sídlo, Litol, Nymburk, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • monitoring památky - 21.1.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • V současnosti bez využití. Vlastník uvažuje v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí o reprezentativní využití domu pro účely firmy.

stáhnout data v .xls