1520079313 - železniční stanice Zbiroh
katalogové číslo
1520079313
název
železniční stanice Zbiroh
kraj
Plzeňský kraj
okres
Rokycany
obec
Kařez
část obce
Kařez
katastrální uzemí
Kařez
adresa
č.p. 71
typ
železniční stanice
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 4. 2012
existující
ano
sloh
secesní; 19. století
specializace
industriální dědictví

anotace

Příklad prvorepublikového nádražního areálu, vystavěného v rámci úprav a zdvojkolejnění železniční trati Praha – Plzeň. Výpravní budova postavena v duchu pozdní secese jako první drážní budova na území Plzeňského kraje.

dějiny

Areál železniční stanice (výpravní a obytná budova, objekt záchodků) postaven v letech 1911-12 v duchu pozdní secese, v rámci úprav železniční trati Praha – Plzeň (zdvojkolejnění) jako první železniční stanice na území Plzeňského kraje. Objekt bývalé technické správy pochází pravděpodobně již z 2. poloviny 19. století, je zachycen ve stávající půdorysné stopě na reambulované mapě Stabilního katastru (někdy mezi l. 1869-81) v těsném sousedství Stroussbergovy válcovny Borek; objekt je zakreslen na pozemku tehdy nově vzniklé železniční trati Praha – Plzeň. V rámci výstavby železniční stanice v roce 1911 byl objekt stavebně upraven a doplněn dekorativními prvky, sjednocujícími charakter objektu se zbytkem nově budovaného nádražního areálu; v rámci rozšíření železničního náspu došlo pravděpodobně k navýšení terénu na jižní straně budovy, takže okna suterénu byla z větší části zasypána.

stav zachování památkové hodnoty

Objekt budovy zbirožského nádraží se až do dnešní doby zachoval v poměrně autentické podobě. Došlo k výměně části okenních výplní a střešní krytiny. Hmota budovy není zásadně dotčena novodobými stavebními zásahy, rovněž tak fasádní omítky, které vypovídají o původním provedení. Interiéry výpravní budovy jsou rovněž ve větším rozsahu uchovány v původní podobě (omítky, dlažba, výplně). Doprovodné objekty (záchodky, budova technické správy) dochovány v původním stavu bez novodobých úprav, s původními okenními a dveřními výplněmi, na objektech se objevuje řada architektonických a dekorativních prvků shodných s hlavní nádražní budovou, např. obdobné řešení fasád, i když v jednodušší podobě, v případě záchodků (uplatnění bosovaného soklu, kombinace hrubých a hladkých omítek), použití podstřešních konzolek a kovových hrotnic s válcovými ozdobnými nástavci ve vrcholech polovaleb u budovy techn. správy (shodné hrotnice původně použity i na hlavní nádražní budově, jak vyplývá z dobové fotodokumentace, na nádražní budově již nedochovány).

popis

1) výpravní a obytná budova čp. 71 2) bývalá budova technické správy 3) objekt záchodků Areál bývalé železniční stanice Zbiroh je situovaný ve svažitém terénu cca 2,5 km jižně od obce Zbiroh, původně při železniční trati Plzeň – Praha (v roce 2014 odkloněna). Jádrem a dominantou jednotně slohově řešeného nádražního areálu je výpravní a obytná budova čp. 71. Další drobné doprovodné stavby stojí severovýchodně od hlavní budovy. Je to přízemní objekt záchodků (3) a bývalá budova technické správy (2); oba samostatně stojící objekty jsou situovány na ploše bývalé zahrady, která z východní strany přímo navazuje na výpravní budovu. Zahrada leží v prostoru mezi komunikací a železniční tratí, plocha pozemku je na straně při komunikaci vodorovná, na jižní straně k trati terén prudce stoupá; plocha zatravněná s náletovými dřevinami, v západní části se zelinářskými záhony, při trati porostlá vzrostlými stromy.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 28217, Nádraží Zbiroh, víska, Kařez, Rokycany, Plzeňský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • Od svého vzniku do jara 2012 objekt sloužil jako nádražní. Vzhledem k optimalizaci trati Praha – Plzeň došlo v 4/2012 v tomto místě k odklonu železniční trati a budova nádraží Zbiroh přestala sloužit drážnímu provozu. Budovy bývalé železniční stanice koupil soukromý vlastník, jehož záměrem je celková rekonstrukce areálu a následné využití jako kulturní a společenské centrum (kavárna, galerie, čajovna).

stáhnout data v .xls