1000129339 - sbor Českých bratří
katalogové číslo
1000129339
název
sbor Českých bratří
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Mladá Boleslav
část obce
Mladá Boleslav II
katastrální uzemí
Mladá Boleslav
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
sbor
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
renesance

anotace

Renesanční halová stavba z poloviny 16. století s pozdějšími úpravami. Objekt dnes slouží jako muzeum.

popis

Trojlodní orientovaná stavba s oválným presbytářem stojí samostatně v severní části města. Převýšená střední loď je kryta sedlovou střechou s bonským šindelem a boční lodě kryjí pultové plechové střechy. Fasády jsou hladce omítané s pravidelně rozmístěnými lomeně zakončenými okny. Nároží jsou zesílena o hranolové vnější opěráky. Do budovy se vchází kamenným portálem v západním průčelí zdobeném renesančním atikovým štítem. Dvojicí shodných vstupů je umístěna v bočních průčelích. Střední loď je klenutá valenou klenbou s lunetami. Klenba i stěny presbytáře jsou zdobeny malbami. Předmětem ochrany je sbor Českých bratří a pozemky parc č. st. 258 a část pozemku parc. č. p. 135/1. V prostředí památky se nachází nechráněná přístavba zázemí oválného půdorysu při severovýchodním nároží sboru.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9744, Mladá Boleslav, město statutární, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
  • Kód CZ 9746, Nové Město, městská čtvrť, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Původní sbor byl v roce 1624 vysvěcen na katolický kostel sv. Václava a posléze 1787 zrušen. Dnes slouží jako muzeum.

stáhnout data v .xls