1000131638 - kostel Narození Panny Marie s farou
katalogové číslo
1000131638
název
kostel Narození Panny Marie s farou
kraj
Středočeský kraj
okres
Benešov
obec
Miličín
část obce
Miličín
katastrální uzemí
Miličín
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Areál z volně stojícího dvoulodního síňového kostela s polygonálním závěrem a pozůstatků hřbitovní zdi. V severním sousedství je patrová fara s mansardovou střechou a ohradní zdí. Kostel i fara v jádru gotické stavby, barokně přestavěné v 18. století.

popis

Areál kostela a fary leží při Z okraji historického jádra městečka, při dnešní hlavní průjezdní silnici Praha-Tábor. Celek sestává z volně stojícícho kostela, fragmentárně dochované někdejší hřbitovní zdi a zaniklého hřbitova. V S sousedství kostela je situována farní budova a přilehlý pozemek ohrazený zdí. Předmětem ochrany jsou: kostel (st.p.112/2), hřbitovní zeď (na p.p. 230/1), fara čp.180 (na st.p.135), ohradní zeď zahrady (na st.p.135, na p.p.2, na p.p.4/5) a pozemky st.p.112/1, p.p.230/1, p.p.1989/23 (část), st.p.135, p.p.2, p.p.4/5.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9609, Miličín, býv. město, Miličín, Benešov, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Sakrální, hřbitov zanikl.

stáhnout data v .xls