1000130560 - kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
katalogové číslo
1000130560
název
kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Tábor
část obce
Tábor
katastrální uzemí
Tábor
typ
kostel
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jedná se cenný sakrální objekt z pozdního středověku se zachovalými gotickými, renesančními a barokními konstrukcemi a prvky. Kostel je přirozenou dominantou městského panoramatu.

historický vývoj

Bohatá historie kostela je pojednaná v mnoha publikacích, proto je zde pojednána pouze velmi stručně. Počátky kostela nutno klást do druhé poloviny patnáctého století. Nejdříve vznikla patrně věž, která podmínila nepravidelné východní ukončení trojlodí. Klenba trojlodí je datována do roku 1512. Dodatečně upraveny štítky a vikýře, v roce 1677 vznikly báně a věže. V létech 1896 – 7 byl kostel upraven J. Mockerem, přistavěna sakristie, oprava průčelí na přelomu 70. a 80. let 20. století.

popis památkové hodnoty

Urbanistická hodnota: kostel s věží je vynikající památkou pozdního středověku, přirozená dominanta městského panoramatu. Kostel stojí na vrcholku návrší Starého města, při severozápadní straně Žižkova náměstí – celá jižní fasáda se obrací směrem do náměstí. Historicky hodnotné fasády: všechny fasády jsou hodnotné. Opěráky, gotická převýšená kostelní okna s kružbami, malá střílnová okna věže, vstupy v kamenných portálech, štíty, vikýře, chrliče, hodiny, měděné báně – detailnější popis viz výše. Historicky hodnotné klenby: klenby trojlodí i presbyteria, klenby obou sakristií, klenby pod tribunou i klenba zádveří hlavního vstupu. Historicky hodnotný krov: patrový hambálkový krov nad celým kostelem – složitě zavětrovaná barokní konstrukce. Krov měděných bání s integrovaným točitým schodištěm. Další hodnotné, zajímavé konstrukce: kostel s věží je tak významnou památkou, že hodnotné je vlastně vše, co se zde nachází – všechny stavební detaily i mobiliář. Historicko - architektonicky hodnotný objekt. Jak v interieru, tak v exterieru zachovány původní prvky. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Kostel s věží odpovídá pojetí kulturní památky podle §2, zákona č. 20/1987Sb. O státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém technickém stavu, využitý pro účel pro který byl vystavěn. Snad jedině prodejna zřízená ve vyhlídkovém místě pro veřejnost by mohla mít vhodnější sortiment.

popis

Táborský kostel je vynikající památkou pozdního středověku, přirozená dominanta městského panoramatu. Kostel stojí na vrcholku návrší Starého města, při severozápadní straně Žižkova náměstí – celá jižní fasáda se obrací směrem do náměstí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16259, Tábor, město, Tábor, Tábor, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 26916, Staré Město, býv. hl. městská čtvrť, Tábor, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 06/2008

    oprava krovu kostela odborné vyjádření bylo zpracováno

stáhnout data v .xls