1000136907 - hrad
katalogové číslo
1000136907
název
hrad
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Soběslav
část obce
Soběslav I
katastrální uzemí
Soběslav
typ
hrad
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Soběslavský hrad z 2. pol. 14. st., ve středu města, je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Součástí je hradní palác, hláska, západní a jižní křídlo(pivovar) se zbytky spilky, parkán s parkánovou baštou, hradní příkop a zbytky hradeb.

historický vývoj

První nepřímá zmínka z roku 1293, kdy byl v majetku Jindřicha z Rožmberka. R. 1467 opravováno opevnění za války mezi Jiřím z Poděbrad a jednotou zelenohorskou. Na počátku 17. století Jan Jiří ze Švamberka, vázán ustanovením závěti Petra Voka, oddělil jižní křídlo a přestavěl jej na českou školu podobojí. Stavebníkova smrt v roce 1617 a stavovské povstání v letech 1618 – 20 zabránily dokončení stavby. Král Ferdinand II. postoupil prázdnou školní budovu městu, které ji později roku 1628 proměnilo na pivovar. Přestavby prováděné v letech 1807 a 1881 znehodnotily hradní areál.

popis památkové hodnoty

Soběslavský hrad je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Jeho válcová věž tvoří urbanistickou dominantu města. Z dochovaných historických konstrukcí je významný objekt hradní věže-hlásky s klíčovými střílnami, kopulovou klenbou s výsečemi v přízemí. V paláci dochovaná původní gotická okna a sedlový portál s bohatou profilací. Při archeologickém výzkumu na východní straně areálu byly objeveny relikty základového zdiva hradby s pozdější zástavbou měšťanských domů ze 16. století. Ve střední části objeven příkop a dřevěná konstrukce nabíjená hlínou z doby rozdělení hradu. Z jižního křídla je hodnotná pouze střední část v přízemí s dochovanými klenbami. Zbytek jižního křídla chránit pouze ve hmotě v rámci režimu památkové zóny. Další cenné nálezy jsou očekávány při připravovaném průzkumu severní části hradu. Soběslavský hrad tak odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 22/1658 Sb, § 2, o kulturních památkách. Památková ochrana se vztahuje na část areálu dle rozpisu reidentifikace.

stav zachování památkové hodnoty

Hradní palác Objekt v havarijním stavu. Proběhla rekonstrukce střešního pláště. V interiéru objektu začaly vyklízecí práce. Připravuje se celková rekonstrukce objektu. Hláska Objekt po rekonstrukci střešního pláště. Připravuje se celková rekonstrukce spolu s přilehlým palácem. Západní křídlo Severní část je zřícena, zůstaly pouze obvodové stěny. Ve střední části zanedbaná údržba. Jižní část opravena při rekonstrukci jižního křídla. Bývalá spilka Objekt v polozříceném stavu, zůstaly pouze obvodové stěny a část klenby. Připravuje se rekonstrukce spolu s přilehlým palácem. Jižní křídlo Objekt po celkové rekonstrukci proběhlé v roce 2001 bez viditelných poruch. Zbytky parkánové hradby Částečně zakonzerovány a udržovány. Příkop Zdivo v dobrém stavu, zakonzervováno.

popis

Hrad je součástí městské památkové zóny Soběslav. Soběslavský hrad je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Jeho válcová věž tvoří urbanistickou dominantu města. Z dochovaných historických konstrukcí je významný objekt hradní věže-hlásky s klíčovými střílnami, kopulovou klenbou s výsečemi v přízemí. V paláci dochovaná původní gotická okna a sedlový portál s bohatou profilací. Hradní areál zahrnuje hradní palác, hlásku, západní křídlo, zbytky spilky, jižní křídlo, nádvoří, parkán, hradní příkop, parkánovou baštu a zbytky hradeb. V areálu se nachází novodobé domy a parkoviště s oplocením, které nejsou předmětem památkové ochrany.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14854, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Soběslav, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 9/2009

    OPD fasáda

stáhnout data v .xls