1000150826 - kostel sv. Všech Svatých
katalogové číslo
1000150826
název
kostel sv. Všech Svatých
kraj
Jihočeský kraj
okres
Strakonice
obec
Volyně
část obce
Volyně
katastrální uzemí
Volyně
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Kostel býval koncem 13. století provizorní dřevěnou stavbou, která byla od první třetiny 14. století do 19. století přestavěna na prostornější barokní zděnou dvoulodní stavbu s kaplí, věží a sakristií. Cenné interiéry s křížovými a síťovými klenbami.

historický vývoj

Kostel býval původně zasvěcen sv. Václavu. Kostel byl založen po roce 1300, býval pouze dřevěný nebo částečně kamennou provizorní stavbou, z níž byl zachován jižní portál. V roce 1327 se započalo se stavbou dnešního kostela, po roce 1388 vystavěna kaple P. Marie, v letech 1460-1470 sklenuta loď a vystavěna jižní loď, která dokončena roku 1509. Roku 1668 byla přistavěna sakristie. Roku 1817 přistavěna věž, nově zaklenuto západní pole v lodi, jižní kruchta a přistavěno schodiště ke kostelu.

popis památkové hodnoty

Ve středu obce Volyně se nachází původně gotický kostel sv. Václava, který byl v průběhu dalších století přestavěn na prostornější barokní stavbu. Kostel Všech Svatých je architektonicky zajímavou stavbu, v jádru gotickou, s cennými interiéry, s dochovanými historickými konstrukcemi a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. Z památkového hlediska jsou cenné křížové klenby s žebry v interiéru kostela, plackové klenby a síťová klenba. V kostele se dochovala spousta truhlářských prvků včetně kování, řemeslných prvků. Významný areál kostela je doplněn hřbitovem s ohradní zdí, schodištěm a dvěma kříži. Památková ochrana se vztahuje na celý areál kostela, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Areál kostela je v dobrém technickém stavu.

popis

Areál kostela Všech Svatých je situován ve středu města, severním směrem od historického jádra města. Kostel se nachází na terénní vyvýšenině, která je přístupna po vyrovnávacím jižním a SV schodišti. Jedná se o arál kostela Všech svatých, který je tvořen dvoulodním orientovaným kostelem obklopeným nepoužívaným hřbitovem. Hřbitov je ohraničen ohradní zdí na jižní a západní straně. Součástí nemovité kulturní památky je i kříž na hřbitově, jižní schodiště a kamenný kříž u paty jižního schodiště. Východní novodobé oplocení hřbitova je bez památkové ochrany.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18133, Volyně, město, Volyně, Strakonice, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls