• hrad Štědrý hrádek, zřícenina a archeologické stopy

  objekthrad Štědrý hrádek, zřícenina a archeologické stopy

  Pšov, Borek

  katalogové číslo: 1000141797
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 30359/4-762

  Pozůstatky gotického skalního hradu Štědrý hrádek, jenž byl založen patrně v polovině 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1360. V 15. století byl rozšířen o nové předhradí s předsunutým opevněním, ale již v 16. století byl opuštěn.

 • hrad Šelemberk, zřícenina a archeologické stopy

  areálhrad Šelemberk, zřícenina a archeologické stopy

  Běleč, Běleč

  katalogové číslo: 1000152226
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 40173/3-4725

  Rozsáhlé zříceniny hradu na ostrohu nad údolím řeky Blanice. Hrad založený pány ze Šelmberka před rokem 1318, v 16. století proběhla renesanční přestavba, v 17. století je hrad pustý. Dochovala se 26 m vysoká válcová věž (bergfrit).

 • Zřícenina hradu

  areálZřícenina hradu

  Dobronice u Bechyně, Dobronice u Bechyně

  katalogové číslo: 1000153947
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 41820/3-4770

  Hrad vznikl patrně na počátku 14. st., přestavěn pozdně goticky na počátku 16. st., do r. 1727 sloužil opařanštím jezuitům jako letní sídlo. Dispozice hradu byla dvoudílná. Z hradu se dochovala mohutná válcová věž a zbytky palácového zdiva a opevnění.

 • zřícenina hradu Ostrý

  objektzřícenina hradu Ostrý

  Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí

  katalogové číslo: 1000148708
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 36821/5-3666

  Hrad bergfritového typu, trojdílné dispozice, vystavěný po pol. 13. stol., se nachází na úzkém čedičovém hřbetu, podél jehož západní strany vedla přístupová cesta .Vlastní jádro mělo pětiboký půdorys, v jeho čele stojí bergfrit, palác se nedochoval.

 • Černá věž

  objektČerná věž

  Cheb, Cheb, č.p. 2062

  katalogové číslo: 134214_1
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 23220/4-3626

  Černá věž tzv. Bergfrit neboli útočištná věž byla vystavěna z černého sopečného tufu na čtvercové základně 9 × 9 m. V průběhu 18. století byl vybudován nový vstup z průjezdu a ke konci 18. století byla věž opatřena horní cihlovou nástavbou.

 • hrad Helfenburk (zřícenina)

  areálhrad Helfenburk (zřícenina)

  Krajníčko, Krajníčko

  katalogové číslo: 1000157626
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 45196/3-4173

  Vrcholně gotický hrad založený roku 1355 s pravidelnou dvoupalácovou dispozicí, obklopený dvojitým opevněním zesíleným půlkruhovými otevřenými baštami. V čele hradního jádra válcový bergfriet. Mimořádný doklad hradní architektury z doby Karla IV.

 • zřícenina hradu Gutštejn

  objektzřícenina hradu Gutštejn

  Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště

  katalogové číslo: 1000128873
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 18179/4-1822

  Pozůstatky důležitého hradu v oblasti západních Čech. Jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin a současně spolu s přilehlou scenérií potoka Hadovky a okolních strání jeden z nejkrásnějších krajinných celků v západních Čechách.

 • zřícenina hradu Frýdštejn

  areálzřícenina hradu Frýdštejn

  Frýdštejn, Frýdštejn

  katalogové číslo: 1000133878
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22899/5-16

  Zřícenina hradu bergfritového typu pochází z první poloviny 14. století. Jedná se o typického zástupce kategorie sklaních hradů s výjimečným stavem dochování nadzemních částí zdiva.

 • zřícenina hradu Krásný Buk (Schönbuch)

  objektzřícenina hradu Krásný Buk (Schönbuch)

  Krásná Lípa, Krásný Buk

  katalogové číslo: 1000120009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12535/5-5515

  Zřícenina hradu situována na žulové ostrožně je ukázkou šlechtického hradu bergfritového typu. Byl pravděpodobně založen ve 2. pol. 13. stol. Má zachovány rozsáhlé části opevnění, zbytky základů bergfritové věže a zbytky paláce v terénních reliktech.

 • hrad Borotín, zřícenina a archeologické stopy

  areálhrad Borotín, zřícenina a archeologické stopy

  Borotín, Borotín

  katalogové číslo: 1000144124
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 32537/3-4741

  Hrad byl postaven, na mírném návrší, kolem roku 1356, přestavován v druhé polovině 15. století a v 16. století, v 17. století vypálen. Z bývalého hradu stojí dosud zbytek válcové věže, část gotického paláce, z opevnění vysunutá hranolová věž.

 • zřícenina hradu Milštejn

  objektzřícenina hradu Milštejn

  Cvikov, Trávník

  katalogové číslo: 1000124666
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14320/5-2870

  Torzální pozůstatky zdiva na sklaním hřebenu jsou jedinými viditelnými pozůstatky hradu ze 14. století. Areál poznamenala rozsáhlá těžba kamene na mlecí žernovy, což dalo základ jeho názvu.

 • hrad Trmačov

  objekthrad Trmačov

  Hluboké Dvory, Hluboké Dvory

  katalogové číslo: 1000140348
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29004/7-448

  Doklad feudálního sídla - hradu s válcovým bergfritem v torzální podobě, který byl opuštěn v období husitských válek, je cennou archeologickou a historickou památkou a významným turistickým cílem.

 • zřícenina hradu Volfštejn

  objektzřícenina hradu Volfštejn

  Černošín, Třebel

  katalogové číslo: 1000135540
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 24474/4-1730

  Charakteristická ukázka hradu bergfritového typu, nepoznamenaného pozdějšími úpravami dispozice. Nejzachovalejší stavební částí hradu je právě berfrit s pěkným románským obloučkovým portálem. Vlčí hora s hradem je výrazná krajinná dominanta.

 • zřícenina hradu Štěpanice

  areálzřícenina hradu Štěpanice

  Benecko, Dolní Štěpanice

  katalogové číslo: 1000154302
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 42150/6-2483

  Relikty hradu z druhé poloviny 13. století jsou dochovány na výrazném ostrohu nad soutokem dvou vodotečí. Trojdílná dispozice hradu byla opevněna příkopem a valem. Vnitřní zástavba sestávala z věžovité stavby a paláce s hospodářským zázemím.

 • zřícenina hradu Dub nad Oslavou

  objektzřícenina hradu Dub nad Oslavou

  Tasov, Tasov

  katalogové číslo: 1000138660
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27419/7-3081

  Zřícenina středověkého hradu Dub existujícího v období mezi 13. a 15. stoletím leží nad meandrem řeky Oslavy necelých 1,5 km JZ od Tasova. Z hradu se dodnes dochovalo pouze torzo severní hradební zdi, brány, paláce a terénní relikty vnějšího opevnění.

 • hrad Obřany

  objekthrad Obřany

  Kanice, Kanice

  katalogové číslo: 1000148809
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 36919/7-650

  Doklad feudálního sídla - hradu rozvinuté bergfritové dispozice v torzální podobě, který neprošel žádnými přestavbami je mimořádně cennou památkou a oblíbeným výletním místem.

 • zřícenina hradu

  objektzřícenina hradu

  Chodová Planá, Výškov

  katalogové číslo: 1007759107
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 103242

  Příklad hradu bergfritového typu v čisté formě, který vznikl ve 13. stol a byl využíván krátkou dobu, proto ho nezasáhly další stavební úpravy a zachoval se v původním stavu.

 • zřícenina hradu Rýzmberk

  areálzřícenina hradu Rýzmberk

  Kdyně, Podzámčí

  katalogové číslo: 1000142914
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31402/4-2118

  Rozlehlá a poměrně dobře zachovaná zřícenina raně gotického hradu, přestavovaného a rozšiřovaného ve vrcholné i pozdní gotice. V 19. století část upravena na rozhlednu.

 • hrad, zřícenina

  areálhrad, zřícenina

  Dobřany, Dobřany

  katalogové číslo: 1000143411
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31866/6-5016

  Středověký hrad bergfritového typu s mohutným opevněním a věží na předhradí. Hrad na skalnaté ostrožině stupňovitě se svažující ke Zlatému potoku. Historické údaje k hradu scházejí, zanikl snad ještě ve 14. století.

 • hrad Frymburk, zřícenina a archeologické stopy

  areálhrad Frymburk, zřícenina a archeologické stopy

  Nový Hrádek, Nový Hrádek

  katalogové číslo: 1000142705
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31205/6-1827

  Zřícenina středověkého hradu s blokovou dispozicí a s neobvykle masivní válcovou věží v čele jádra.

 • hrad Velešín

  areálhrad Velešín

  Svatý Jan nad Malší, Sedlce

  katalogové číslo: 1000149304
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 37390/3-1460

  Zřícenina hradu leží v nadmořské výšce 490 m na výrazné skalnaté ostrožně vybíhající k Z do údolí řeky Malše. Dochovalo se torzo bergfritu a z opevnění dvojice příkopů a val. Nyní se hrad nachází ca 20 m nad hladinou vodní nádrže Římov.

 • zřícenina hradu Holoubek

  objektzřícenina hradu Holoubek

  Třebenice, Plešice

  katalogové číslo: 1000142096
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 30635/7-3100

  Zřícenina vrcholně gotického hradu bergfritové dispozice zaniklého před polovinou 15. století se rozkládá na skalním ostrohu při soutoku Plešického potoka s Jihlavou. Z hradního komplexu se dochovalo pouze torzo mohutné věže se zbytky obvodových hradeb.

 • hradisko Zelená hora

  objekthradisko Zelená hora

  Radslavice, Radslavice

  katalogové číslo: 1000142567
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31076/7-3933

  Významný doklad z archeologického hlediska hodnotné polykulturní lokality. Doklady osídlení jsou z období paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové, a období halštatského, kultury starohradištní, středohradištní a vrcholného středověku.

 • hrad

  objekthrad

  Vranov nad Dyjí, Vranov nad Dyjí, Zámecká č.p. 93

  katalogové číslo: 1000140253_0001
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 28917/7-6897

  Hrad tvoří dochovaný soubor rezidenčních obytných, provozních i fortofikačních gotických a renesančních staveb, jejichž původní jádro dnes zaujímá monumentální barokní architektura zámku.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.