• administrativní budova Brněnských veletrhů a výstav

  objektadministrativní budova Brněnských veletrhů a výstav

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Administrativní budova byla součástí výstavy v letech 1957 - 1958, dokončená až v roce 1960. Budova vznikla na místě garáží jako pokračování Králíkova obloukového vstupního objektu.

 • Brněnské veletrhy a výstavy

  areálBrněnské veletrhy a výstavy

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Unikátní výstavní komplex, jeden z nejucelenějších souborů české moderní architektury. V I. etapě vznikly objekty pro Výstavu soudobé kultury v Československu otevřenou roku 1928. II. etapa představuje výstavbu z let 1955 - 1961.

 • bývalé kino s kavárnou

  objektbývalé kino s kavárnou

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Bývalé kino s kavárnou navrženo arch. Emilem Králíkem v roce 1928 jako společenské a kulturní centrum výstaviště představuje vynikající projev meziválečné funcionalistické architektury.

 • nástupiště dráhy

  objektnástupiště dráhy

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Nástupiště elektrické pouliční dráhy navržené arch. Bohumilem Fuchsem bylo realizováno v roce 1928. Architektonickým ztvárněním území navazuje na vnitřní areál výstaviště a příznivě se podílí na výtvarném charakteru jeho vstupního prostoru.

 • objekt hlavního vstupu

  objektobjekt hlavního vstupu

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0016
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Vstupní budova do areálu BVV postavená v roce 1928 v souvislosti s otevřením Výstavy soudobé kultury projektovaná významným architektem 30. let 20. století Emilem Králíkem.

 • obytný nájemní dům Svazu československého díla

  objektobytný nájemní dům Svazu československého díla

  Brno, Pisárky, Křížkovského 164/20

  katalogové číslo: 1000160818_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Příklad typového obytného domu s jednoduchými levnými a ekonomickými byty.

 • pavilon Akademie výtvarných umění

  objektpavilon Akademie výtvarných umění

  Brno, Pisárky, Výstaviště 1

  katalogové číslo: 1000160818_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pavilon Akademie výtvarných umění navržený arch. Josefem Gočárem byl realizován v letech 1927 - 1928 jako dvoupodlažní železobetonový skelet s výplňovým zdivem.

 • Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží

  objektPavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů areálu Brněnského výstaviště s ušlechtilou konstrukčně mimořádnou prosklenou vyhlídkovou věží uzavírající hlavní osovou třídu Výstaviště představuje jedinečnou stavební památku vysoké hodnoty.

 • pavilon C

  objektpavilon C

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pavilon C z roku 1958 - 1959 reprezentuje litý železobetonový skelet zlínského typu s kazetovými stropy a kulatými sloupy.

 • pavilon H

  objektpavilon H

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon H realizovaný v roce 1956 od arch. Evžena Šteflíčka byl vystavěn na místě původního pavilonu Národního školství a patři do první vlny výstavby nových pavilonů.

 • pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

  objektpavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze navržený arch. Pavlem Janákem byl realizován v letech 1927-1928 jako dvoupatrová budova s jednoduchou konstrukcí, jež přispěla k soudobým snahám o vytvoření úsporného obytného domu středních vrstev.

 • pavilon Z

  objektpavilon Z

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Objekt pavilonu z let 1958 - 1959 patří mezi největší realizace z nové výstavby pro I. mezinárodní strojírenský veletrh. Z architektonického hlediska spolu s nosnými oblouky pavilonu A patři mezi nejzajímavější konstrukce areálu.

 • sady

  objektsady

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Pozůstatek parku náležícímu k zámečku Bauerova rampa. Původní vybavení parku připomíná bazén barokní kašny.

 • socha Herkula

  objektsocha Herkula

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Kvalitní barokní plastika sekundárně umístěná v areálu.

 • sousoší Nový věk

  objektsousoší Nový věk

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0019
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Monumentální sousoší V. Makovského z roku 1958 v nástupním prostoru do výstaviště.

 • výstavní pavilón A - rotunda

  objektvýstavní pavilón A - rotunda

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 405/1

  katalogové číslo: 1000160818_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Generální výstavní pavilon, hlavní urbanistická komponenta areálu výstaviště, vybudovaná dle projektu Jaroslava Valenty v letech 1926 - 1927.

 • výstavní pavilón města Brna

  objektvýstavní pavilón města Brna

  Brno, Pisárky, Výstaviště 1

  katalogové číslo: 1000160818_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon proveden v letech 1927 - 1928 dle návrhu Bohuslava Fuchse s terakotovým reliéfem Josefa Kubíčka, ve vnějším výrazu i v dispozic objekt vynikajicích tvarů.

 • výstavní pavilón Morava

  objektvýstavní pavilón Morava

  Brno, Pisárky, Výstaviště

  katalogové číslo: 1000160818_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Výstavní pavilon postavený v roce 1928 dle návrhu Vlastislava Chrousta tvořící nedílný architektonický celek se sousedícím pavilonem Brno architekta Bohuslava Fuchse.

 • vzorový dům správce výstaviště

  objektvzorový dům správce výstaviště

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 483/2

  katalogové číslo: 1000161317
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Významný příklad kvalitní funkcionalistické architektury vyprojektované jako typ vzorového rodinného domu u příležitosti brněnské Výstavy soudobé kultury v Československu v roce 1928 podle projektu architekta Oldřicha Starého.

 • vzorový rodinný dům

  objektvzorový rodinný dům

  Brno, Pisárky, Výstaviště č.p. 483/2

  katalogové číslo: 1000160818_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Jeden z mála realizovaných projektů jednoho z čelných tvůrců, teoretiků a organizátorů českého funkcionalismu.

 • zámek Bauerova rampa

  objektzámek Bauerova rampa

  Brno, Pisárky

  katalogové číslo: 1000160818_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 47820/7-38

  Empírový zámeček z I. poloviny 19. století, počátkem 20. století upravený Adolfem Loosem pro Bauerovu rodinu - majitele cukrovaru stojících na pozemku výstaviště.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.