• Anežský klášter

  areálAnežský klášter

  Praha, Staré Město, Anežská 10; Anežská 12; Anežská 14; Anežská 16; U Milosrdných 17 811; 812; 813; 814; 986

  číslo ÚSKP: 136
  hlavní prvek: Anežský klášter
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č. 147/1999 Sb.: Areál bývalého kláštera klarisek tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku. Klášter klarisek a minoritů byl založen Anežkou Přemyslovnou roku 1231. Sdružený klášter byl vybaven dvojicí raně...

 • Archeologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov

  objektArcheologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov

  Pavlov, Pavlov

  číslo ÚSKP: 343
  hlavní prvek: paleolitické sídliště - tzv. Pavlov I
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Paleolitické archeologické naleziště na pozemku vymezenémh prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku, s výjimkou těch částí pozemku, které nebyly prohlášeny za kulturní památku.

 • Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýzn. nálezů z období kultury lovců mamutů

  objektArcheologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýzn. nálezů z období kultury lovců mamutů

  Dolní Věstonice, Dolní Věstonice, 25

  číslo ÚSKP: 312
  hlavní prvek: paleolitické sídliště - tzv. Dolní Věstonice II
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Paleolitické archeologické naleziště na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou těch částí pozemků, které nebyly prohlášeny za kulturní památku a ucelený soubor 207 movitých archeologických nálezů z období kultury lovců mamutů, seznam movitých archeologických nálezů s přesnou identifikací jednotlivých položek je uložen na Ministerstvu kultury a...

 • Babiččino údolí v Ratibořicích

  areálBabiččino údolí v Ratibořicích

  Česká Skalice, Ratibořice, 1; 14

  číslo ÚSKP: 150
  hlavní prvek: zámek Ratibořice s areálem Babiččina údolí
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č. 147/1999 Sb.: Areál Babiččina údolí tvořený Starým Bělidlem, zámkem, mlýnem, Viktorčiným splavem a dalšími stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku. Významné místo kulturních dějin a národního probuzení Čechů v 19....

 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě

  areálBazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě

  Velehrad, Velehrad, Nádvoří 1

  číslo ÚSKP: 337
  hlavní prvek: cisterciácký klášter
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.170/2008 Sb.: Areál poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku.

 • Bechyňský most

  objektBechyňský most

  Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

  číslo ÚSKP: 378
  hlavní prvek: silniční most Duha, č. 122-008
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.106/2014 Sb.: Těleso železničního a silničního mostu na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky.

 • Betlém v Novém lese u Kuksu

  souborBetlém v Novém lese u Kuksu

  Stanovice, Stanovice

  číslo ÚSKP: 270
  hlavní prvek: soubor soch - Betlém v Novém lese u Kuksu
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č. 132/2001 Sb: Soubor barokních plastik a jejich pozůstatků na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků.

 • Betlémská kaple

  areálBetlémská kaple

  Praha, Staré Město, Betlémské nám. 4; Betlémské nám. 5 169; 255; 256

  číslo ÚSKP: 106
  hlavní prvek: Betlémská kaple
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.337/2002 Sb.: Areál kaple tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků. Původní kaple, zasvěcená památce betlémských neviňátek, vznikla v letech 1391-1394 pro bohoslužby v českém jazyce. Kázal zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Později objekt ztratil sakrální funkci a byl...

 • Blatenský vodní kanál

  objektBlatenský vodní kanál

  Horní Blatná, Horní Blatná

  číslo ÚSKP: 417
  hlavní prvek: Blatenský vodní příkop
  památková ochrana: národní kulturní památka

 • Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou

  areálBojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou

  Praha, Liboc; Ruzyně, Obora Hvězda ; Pod mohylou 1; 397; 445; 86

  číslo ÚSKP: 115
  hlavní prvek: bojiště bitvy na Bílé hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č. 147/1999 Sb.: Areál bojiště bitvy na Bílé Hoře s oborou Hvězda s letohrádkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku. Památné místo připomíná bitvu na Bílé hoře, svedenou 8.11.1620, ve které byla...

 • Bratrský sbor ve Fulneku (Památník Jana Ámose Komenského)

  areálBratrský sbor ve Fulneku (Památník Jana Ámose Komenského)

  Fulnek, Fulnek, Sborová 80

  číslo ÚSKP: 132
  hlavní prvek: bratrský sbor
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.171/1998 Sb.: Budova Bratrského sboru se sochou J. A. Komenského na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků. Kulturně-historický význam je v historickém povědomí města i širší kulturní veřejnosti svědectvím trvalé tradice spojené se zdejším působením Jana Amose Komenského v důležitém a současně tragickém období jeho života.

 • Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením

  areálBrusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením

  Harrachov, Nový Svět, 95

  číslo ÚSKP: 385
  hlavní prvek: sklárna
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.106/2014 Sb.: Budova brusírny a vzorkovny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně historického vybavení.

 • Břevnovský klášter

  areálBřevnovský klášter

  Praha, Břevnov, Markétská ; Markétská 19; Markétská 28 1; 25

  číslo ÚSKP: 172
  hlavní prvek: Břevnovský klášter
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Břevnovský benediktinský klášter, založený v roce 993, je nejstarším mužským klášterem v Čechách. Je to jednolitý barokní stavební celek, vybudovaný na místě původního kláštera. Konventní budova s prelaturou (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer), představuje dílo vrcholného baroka, z interiéru vyniká tereziánský sál s pozoruhodnou barokní nástropní freskou (Cosmas Damian Asam 1727). Za...

 • Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově

  objektBudova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově

  Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Říční okruh 12 5

  číslo ÚSKP: 352
  hlavní prvek: přádelna a sklad
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky a ucelený soubor 15 věcí movitého strojního vybavení vzorkovny - dezinatury, trvale uložený v uvedené budově.

 • Bývalý Národní dům v Karlíně

  areálBývalý Národní dům v Karlíně

  Praha, Karlín, Hybešova 10 14

  číslo ÚSKP: -
  hlavní prvek: Národní dům
  zrušeno prohlášení národní kulturní památkou

 • Císařské lázně v Karlových Varech

  areálCísařské lázně v Karlových Varech

  Karlovy Vary, Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 2 306

  číslo ÚSKP: 345
  hlavní prvek: Lázně I (Císařské lázně)
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Lázeňská budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku.

 • Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech

  areálČestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech

  Praha, Žižkov

  číslo ÚSKP: 138
  hlavní prvek: Olšanské hřbitovy
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č. 147/1999 Sb.: Areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I. Odboje, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za...

 • Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně

  areálČestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně

  Brno, Štýřice, Vídeňská

  číslo ÚSKP: 169
  hlavní prvek: Ústřední hřbitov
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.171/1998 Sb.:Pohřebiště spojeneckých vojsk a účastníků domácího odboje z období 2. světové války na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky.

 • Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči

  areálČistírna odpadních vod v Praze v Bubenči

  Praha, Bubeneč, Papírenská 6 199

  číslo ÚSKP: 364
  hlavní prvek: čistírna odpadních vod
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Areál čistírny včetně technologického vybavení tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku.

 • Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje

  areálĎáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje

  Praha, Střížkov, Ďáblická 20 555

  číslo ÚSKP: 409
  hlavní prvek: Ďáblický hřbitov
  památková ochrana: národní kulturní památka

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

  areálDěkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

  Most, Starý Most

  číslo ÚSKP: 366
  hlavní prvek: kostel Nanebevzetí Panny Marie
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky.

 • Dělnický dům v Kladně

  objektDělnický dům v Kladně

  Kladno, Kladno, náměstí Svobody 1460

  číslo ÚSKP: -
  hlavní prvek: dělnický dům
  zrušeno prohlášení národní kulturní památkou

 • Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

  areálDlaskův statek v Dolánkách u Turnova

  Turnov, Dolánky u Turnova, 12

  číslo ÚSKP: 351
  hlavní prvek: areál statku č.p. 12 zv. Dlaskův
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.50/2010 Sb.: Areál statku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 451.

 • Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým

  areálDlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým

  Mariánské Lázně; Prameny, Kladská; Prameny

  číslo ÚSKP: 383
  hlavní prvek: vodní kanál plavební - Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.106/2014 Sb.: Vodní kanál s napájecími rybníky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1591 v katastrálním území Prameny, okres Cheb.

 • Duchcovský viadukt

  objektDuchcovský viadukt

  Duchcov, Duchcov

  číslo ÚSKP: -
  hlavní prvek: Duchcovský viadukt
  zrušeno prohlášení národní kulturní památkou