1000140653 - kostel sv. Máří Magdaleny
katalogové číslo
1000140653
název
kostel sv. Máří Magdaleny
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Chvalšiny
část obce
Chvalšiny
katastrální uzemí
Chvalšiny
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Kalsching

anotace

Pozdně gotický kostel sv. Maří Magdaleny stojí v horní části náměstí v Chvalšinách. Interiér lodi zaklenul vrchní rožmberský kameník Hanns Gezinger síťovou klenbou mezi lety 1507 – 1514. Architektura chrámu je dokladem produkce rožmberské hutě.

historický vývoj

Pozdně gotický kostel byl budován na přelomu 15. a 16. století. V roce 1487 byla dokončena sakristie, roku 1494 zaklenut presbytář, v roce 1499 byla postavena jižní předsíň s vstupním portálem, v roce 1507 bylo dokončeno obvodové zdivo lodi s arkýřem na západním štítu. Interiér lodi zaklenul vrchní rožmberský kameník Hanns Gezinger síťovou klenbou mezi lety 1507 – 1514, kdy byla v lodi provedena monumentální malba Posledního soudu. Interiér kostela byl vymalován roku 1996.

popis památkové hodnoty

Kostel odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/ 1987 Sb. O státní památkové péči. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby náměstí a svou hmotou se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech na obec prakticky ze všech stran i okolních kopců a vytváří tak její charakteristické panorama. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období pozdní gotiky, kolem (před 1489 – 1514) – prakticky celý chrám včetně hodnotných středověkých krovů - z vrcholného baroka, 18. století – Růžencová kaple na severní straně lodi s hodnotnými nástěnnými malbami. Architektura chrámu je prvořadým dokladem produkce rožmberské stavební huti kolem roku 1500. Kostel je významným příkladem podoby a proměny církevní stavby od vrcholného středověku až po novověk a zároveň je důležitým dokladem farní správy a projevu křesťanské víry v regionu.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém stavebně technickém stavu.

popis

Pozdně gotický kostel sv. Maří Magdaleny stojí v horní části náměstí v Chvalšinách. Jde o jednolodní kostel s mohutnou hranolovou věží na jihu a kaplí Panny Marie na severu. Interiér lodi zaklenul vrchní rožmberský kameník Hanns Gezinger síťovou klenbou mezi lety 1507 – 1514, kdy byla v lodi provedena monumentální malba Posledního soudu. Architektura chrámu je prvořadým dokladem produkce rožmberské stavební huti kolem roku 1500. Kostel je významným příkladem podoby a proměny církevní stavby od vrcholného středověku až po novověk a zároveň je důležitým dokladem farní správy a projevu křesťanské víry v regionu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5544, Chvalšiny, býv. městys, Chvalšiny, Český Krumlov, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 65656, Chvalšiny I, díl území (dominantní), Chvalšiny, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls