1000123183 - spořitelna
katalogové číslo
1000123183
název
spořitelna
kraj
Plzeňský kraj
okres
Rokycany
obec
Rokycany
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Rokycany
adresa
Jiráskova č.p. 482
typ
spořitelna
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Významný příklad kvalitní funkcionalistické architektury v Rokycanech. Návrh vypracoval pražský architekt F. A. Libra. Spolu s nádražím a Budovou Rokycanova sboru spoluutváří soubor funkcionalistické architektury v Jiráskově ul.

dějiny

z l. 1932 - 1933

historický vývoj

novostavba z l. 1932-1933, v r. 1945 poškození při americkém náletu, dílčí úpravy ve druhé pol. 20. stol., velká oprava a stavební úpravy v 90. l. 20. stol.

popis

Na nároží náměstí 5. května a Jiráskovy ulice. Objekt je umístěn při dalších veřejných stavbách, směrem k nádraží přiléhá vlastní pozemek. Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od uličních čar a suteréní prostory jsou pak osvětleny anglickým dvorkem. Od hlavní třídy směřuje do objektu široké schodiště, na které navazuje hlavní vchod, vlevo pak vstup do bytové části domu. Za vstupem je vrátnice, vestibul a trojice mohutných dvojkřídlých dvěří se vstupem do dvorany. K vestibulu po obou stranách přiléhají kanceláře. V tomto objektu je umístěno i schodiště k bytům v 1. a 2. patře. Průčelí je v přízemí opatřeno kamenným obkladem. Směrem do ulice je hlavní vchod, vedle trojice oken do kanceláře. V 1. a 2. patře je 5 okenních os s dvoukřídlými okny bytů. Průčelí do náměstí obsahuje 2 okenní osy do suterénu, v přízemí 3 osy s velkými čtyřdílnými okny do kanceláří. V 1. patře jsou 3 osy čtyřkřídlých oken bytu, ve 2. patře je místo prostředního okna balkon se zděným zábradlím. Druhá část objektu přiléhák sousední stavební parcele při ulici a navazuje na vstup a schodiště nárožní části. Obsahuje suterén a 1. a 2. patro, kde je vždy 1 byt. Byty jsou dvoupokojové s kuchyní a příslušenstvím. Z ulice jsou 3 okénka do sklepa a 3 velká okna do bytů v 1. a 2. patře. V postranním průčelí k hlavnímu vchodu je 1 okno do bytu v obou poschodích. K nárožnímu objektu přiléhá další část stavby s průčelím obráceným do náměstí. V přízemí je hlavní dvorana a úřadovny, v patře pak v křídle při ulici chodba, na kterou při uličním průčelí navazují kanceláře. Obě poschodí jsou osvětlena rozměrnými pásovámi okny. Dvorana je osvětlena druhotně přes úřadovny a proskleným stropem. Poslední část stavby je kancelářské křídlo kolmé k průčelí do náměstí. Vstup z náměstí vraty pod střechou nesenou sloupy. Odtud pokračuje postranní vchod na zadní schodiště, na které v přízemí navazují kanceláře, v 1. patře chodba spojující kanceláře v předešlé části objektu se schodištěm. Průčelí o 6 osách má v přízemí nízká okna a vstup, v 1. patře pak 6 rozměrných oken. Směrem do náměstí je v přízemí 1 pásové okno. Vnitřní prostory jsou opatřeny kamenným obkladem stěn, znakem města Rokycan v mozaice podlahy a proskleným stropem dvorany. Střechy objektů jsou ploché, na nárožní části je nízká valbová střecha. Okna a dveře bytů jsou dřevěné, dnes v bílé barvě. Zárubně dveří jsou ocelové. Okna úřadoven jsou nahrazena nevhodnými ocelovými. V celém objektu se bohatě uplatňují kamenné obklady, dlažby, sklo apod.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13744, Rokycany, město, Rokycany, Rokycany, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 13745, Pražské Předměstí, městská čtvrť, Rokycany, Rokycany, Plzeňský kraj

Regiony

Události

  • vznik díla

Využití

  • banka

stáhnout data v .xls