2. předbraní

Předbraní tvoří mohutná hranolová věž s renesanční atikou. Přízemím vede průjezd zaklenutý valenou klenbou, patro je rozděleno na dvě plochostropé místnosti, k nimž vede spojovací chodbička ze schodiště. Střecha skrytá za atikou je svedená do středního úžlabí. Průčelí do Náměstí Republiky: Přízemní část členěná třemi mírně předstupujícími kamennými výstupky, mezi něž jsou vloženy dva hrotité kamenné portály průjezdu a branky pro pěší. V horních rozích pod patrovou římsou se zachovaly dva obdélné otvory pro řetěz na spuštění padacího mostu. Nad patrovou římsou je přes téměř celou šíři fasády umístěn štukový reliéf s erbovní pověstí města Pardubic: jezdec na koni projíždějící městskou bránou se spouštějící se mříží. Pod reliéfem text: Ješek z Pardubic před Milánem Léta Páně 1158; a autoři: Mikoláš Aleš a Bohumil Vlček, dat. 1903. Nad reliéfem vedou do místností v patře dvě pravoúhlá okna v kamenném ostění s kamennou římsou a suprafenestrou. Uprostřed mezi nimi je zaslepena okenní nika s hrotitým nadpražím a přesekávanými pruty. Nad korunní římsou, která ukončuje průčelí, je vyzdvižena bohatá obloučková renesanční atika se sdruženými střílnovitými okénky. Fasáda směrem k Zelené bráně je hladká, v pravé části okno stejné jako na fasádě přední, nad korunní římsou obloučková atika obíhající celou stavbu. Boční fasády hladké, v patře se k předbraní připojují kryté “průchody” ze sousední banky po straně levé a spořitelny ze strany pravé, prostory nejsou dispozičně propojeny.