1000026093 - vila
katalogové číslo
1000026093
název
vila
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Karviná
obec
Český Těšín
část obce
Český Těšín
katastrální uzemí
Český Těšín
adresa
Smetanova č.p. 170/7
kategorie
objekt
památkově chráněno od
20. 8. 2016

anotace

Volně stojící tradicionalistická vila, postavená v roce 1930 podle projektu Karla Reinhardta a stavitele Eugena Fuldy stavební firmou Ludwiga Kametze.

popis památkové hodnoty

Vila je ukázkou tradicionalistického pojetí vilové architektury čerpající z koncepce oblíbeného anglického halového domu a dokladem meziválečné architektury Českého Těšína s téměř intaktně dochovaným interiérem.

popis

Jde o dvoupodlažní volně stojící vilu obdélného půdorysu, zastřešenou valbovými střechami, se zahradou. Vila je situována v severozápadní části zahrady. Objekt je podsklepený, na severní straně symetricky vystupují z půdorysu po stranách nárožní přízemní hmoty nesoucí čtvercové terasy. Vstupní průčelí je orientováno do ulice Smetanovy, hlavní vstup s několikastupňovým předsazeným schodištěm je zapuštěn v nárožní hmotě otevřené jednoduchou arkádou, vytvářející tak pravoúhlou vstupní niku. Nad vstupní arkádou úsek římsy, na níž dosedá obdélná štuková supraporta rámovaná dvojicí pilastrů s vpadlým polem. Z dvojpodlažní dvouosé části průčelí vystupuje přízemní rizalit otevřený třemi obdélnými okny. Jižnímu, zahradnímu průčelí dominuje mohutný půlkruhový pětiosý rizalit původně ukončený lodžií, vynesenou na sloupech; dnes je rizalit protažený až do úrovně druhého podlaží. Severní fasáda je v ose doplněna přízemním polygonálním tříosým rizalitem s obdélnými půlkruhově ukončenými okny, stejné okno je i po pravé straně rizalitu. Nad ním v ose vystupuje hlavice pilastru, na niž dosedá obdélné okno. Po stranách severní fasády posazeny ustupující nárožní hmoty s terasami. Fasády jsou vesměs hladké, druhotně opatřené břizolitovou omítkou a keramickým obkladem, kabřincem, v úrovni podezdívky. Okna obdélná, kastlová, členěná do tabulek a obdélná s půlkruhovým a segmentovým zakončením, rovněž členěná do tabulek. Zvýšené přízemí je od patra odděleno jednoduchou římsou, obíhající po obvodu celé stavby, na níž dosedají okna druhého podlaží. Nad okny prvního podlaží na východní fasádě vystupují přímé úseky nadokenních říms. Okno se segmentovým záklenkem na severní straně východní fasády je rámováno jednoduchou šambránou s vrcholovým klenákem. Nad ním úsek balustrového zábradlí z vnitřní strany terasy zaslepeného.

Památková ochrana

 • 105886 - vila »

  - kulturní památka
  - prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 2086, Český Těšín, město, Český Těšín, Karviná, Moravskoslezský kraj
 • Kód CZ 70188, Kamenec I, retrodíl čtvrtě, Český Těšín, Karviná, Moravskoslezský kraj
 • Kód CZ 6254, býv. hl. městská čtvrť, Český Těšín, Karviná, Moravskoslezský kraj

Regiony

Události

 • vznik - 1930

  stavební firma Ludwiga Kametze podle projektu Karla Reinhardta a Eugena Fuldy

stáhnout data v .xls