1000155616 - morový sloup se sochou Panny Marie
katalogové číslo
1000155616
název
morový sloup se sochou Panny Marie
kraj
Ústecký kraj
okres
Louny
obec
Tuchořice
část obce
Tuchořice
katastrální uzemí
Tuchořice
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Sochařské dílo z r. 1680 tvoří vysoký sloup okolo kterého jsou do čtverce rozmístěné sochy. Sloup spočívá na hranolovém soklu, na něm stojí Panna Marie. Čtveřice soch okolo znázorňuje sv. Šebestiána, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Rozálii.

dějiny

Morový sloup z roku 1680 je dokladem vývoje barokního sochařství v tomto regionu. Zajímavé je jeho ikonografické ztvárnění.

stav zachování památkové hodnoty

Stav dobrý. Spodní část soklu pokryta mikrovegetací. Na soše sv. Rocha ulomena ruka.

popis

V centru kompozice stojí na hranolovém soklu sloup s plastikou Panny Marie. Okolo sloupu stojí v rozích čtvercového půdorysu hranolové sokly se sochami světců a světice. Celek je obehnán mřížovým zábradlím. Sloup - materiálem je pískovec. Na jednostupňovém fundamentu stojí masivní sokl s profilovanou patkou a krycí deskou. Na čelní stěně střední části soklu deska s nápisem: MOROVÝ SLOUP BYL / POSTAVEN ROKU 1680 / NA NÁKLAD ROLNÍKA / JURISE Z TUCHOŘIC / Č.P. 72 / RENOVOVÁNO: / 1843 . 1896 . 1972. Ostatní strany střední části soklu zdobeny motivem diamantového řezu. Na soklu stojí sloup s mírnou entazí ve spodní části, s dvojitou patkou a s hlavicí korintského typu. Na vrcholu sloupu stojí na drobném hranolovém soklu plastika Panny Marie. Světice je esovitě prohnutá, zahalená je ve splývavých šatech s pláštěm, vlasy jsou zakryté, ruce sepjaté. Socha sv. Šebestiána - Socha světce stojí na hranolovém soklu s profilovanou spodní částí. Střední část soklu se směrem vzhůru kalichovitě rozšiřuje. Sokl je zakončen profilovanou krycí deskou. Sv Šebestián stojí mírně rozkročen, pravou nohu lehce pokrčenou v koleni. Zády se opírá o stylizovaný kmen stromu k němuž je připoután. Pravá ruka je stočena za záda, levá je zdvižená do úrovně hlavy. Tělo světce je krytou řasenou bederní rouškou. Obličej je natočen lehce vzhůru, vlasy jsou vlnité polodlouhé. Socha sv. Jana Nepomuckého - plastika sv. Jana Nepomuckého stojí na tvarově totožném soklu jako má sv. Šebestián. Sv. Jan Nepomucký stojí v kontrapostu, levá noha je mírně pokrčená v koleni, oděn je v rochetě, na hlavě má biret. Levou rukou si na prsou přidržuje latinský kříž (bez korpusu). Pravá ruka je pokrčená a položená na hrudi. Světcův pohled směřuje vzhůru, vlasy má polodlouhé vlnité. Socha sv. Rozálie - sokl je zde opět totožný, světice stojí v kontrapostu, pravou nohu v koleni pokrčenou stojí na vyvýšeném stupínku. Světice je oděna v dlouhý splývavý šat s bohatou drapérií. V pokrčené levé ruce dřží u těla lebku, pravou rukou si přidržuje krucifix, který je ve vrcholu opřen o její pravé rameno. Hlava je natočená lehce doprava, pohled směřuje přímo. Vlasy jsou svázané do prostého culíku, který splývá až do poloviny zad. Socha sv. Rocha - sokl totožný, Svtětec stojí v kontrapostu, levá noha je pokrčená v koleni. Oděn je v kněžském rouchu. U pravé nohy sedí pes, mordou se dotýká (olizuje) světcovo levé koleno s morovou hlízou. Pravá ruka je pokrčená a dotýká se prsou, levá ruka je dnes od lokte ulomená. Na zádech má zavěšený klobouk.

stáhnout data v .xls