1000118510 - dům
katalogové číslo
1000118510
název
dům
kraj
Liberecký kraj
okres
Liberec
obec
Soběslavice
část obce
Soběslavice
katastrální uzemí
Soběslavice
adresa
č.p. 18
typ
venkovský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
27. 4. 1992
existující
ano

anotace

Usedlost patřila mezi nejstarší selské grunty, první zmínky o její existenci v tomto místě pocházejí již z roku 1589. Vznik současného objektu lze řadit pravděpodobně na konec 18. nebo počátek 19. století. Dům zůstal dochován ve velmi autentickém stavu.

popis památkové hodnoty

Typický představitel velkého Pojizerského statku. Pravděpodobně práce místního tesařského mistra Fanty ze Svijan.

popis

Statek č.p.18 je pozůstatkem původně větší zemědělské usedlosti. Dochovaná hlavní obytná budova stojí na mírném návrší na začátku obce otočená štítovou stranou k hlavní příjezdové komunikaci. Patrový tříosý dům třídílné dispozice komorovo-chlévního typu je v obytné části v obou podlažích roubený, v hospodářské části chlévů zděný smíšeným zdivem. V přízemí původně hlavní obytná místnost později rozdělena na tři místnosti. Do domu se vstupuje zděnou síní, kde se nacházel i prostor původní černé kuchyně, který byl druhotně od vlastní síně oddělen přepážkou. Do patra domu se vstupuje vnitřním schodištěm ústícím na pavlač ze které se pak vstupuje do všech prostor domu prvního patra. Později byl upraven vstup na pavlač přístavkem u zadní štítové stěny. Pavlač zčásti obedněna. Přední komora v patře byla druhotně rozdělena na dvě obytné místnosti. Další komory, roubené s povalovými stropy, sloužily jako hospodářské místnosti. Původně byl celý objekt kryt šindelovou střechou, která byla později vyměněna za cementové tašky. V přední části domu roubené patro vynášejí podstávky, které podpírají hlavice stropních trámů, které jsou z venkovní části kryty šindelovou stříškou. Okna v obytném patře jsou osazena v líci, jednoduchá, dvoukřídlá, šestitabulková Ostění obdélné, profilované. V přízemí byla okna vyměněna za dvoukřídlá dvoutabulková. V celém objektu se dobře zachovaly drobné prvky. Za pozornost stojí kované zámky, štítky, kličky u oken a velmi dobře dochovaný systém vnitřního zavírání horních komor jednou závorou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14857, Soběslavice, ves, Soběslavice, Liberec, Liberecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • 2006: Objekt se nachází ve fázi celkové rekonstrukce a bude využíván k trvalému bydlení.

stáhnout data v .xls