1000121333 - dům
katalogové číslo
1000121333
název
dům
kraj
Liberecký kraj
okres
Liberec
obec
Rynoltice
část obce
Rynoltice
katastrální uzemí
Rynoltice
adresa
č.ev. 89
typ
venkovský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
17. 9. 2003
existující
ano

anotace

Dům se nachází na jižním okraji obce, západně od komunikace, k níž se otáčí hlavním štítem. Pochází pravděpodobně z první poloviny 19. století, mapa stabilního katastru z roku 1843 jej zachycuje jako spalný, ve shodném půdorysu.

popis památkové hodnoty

Dům představuje v této lokalitě tradiční zástavbu, jehož hodnota spočívá v uchování původní autentické podoby včetně velkého množství původních konstrukcí a detailů. Předmět ochrany: celá hmota objektu včetně historických konstrukcí a architektonických detailů.

popis

Dům č.e. 89/4 leží v jižní části obce, na západní straně místní vedlejší cesty. Obytný přízemní dům na obdélném půdorysu, klasické trojdílné dispozice komorového typu. Světnice ve východním dílu je v současnosti zděná, síň a komorový díl je roubený. Podkroví je obytné. V jižní části dům rozšířen o zděný přístavek chléva. Vstupní severní podélné průčelí je čtyřosé, dvě severovýchodní osy jsou okny zděné světnice, ve třetí ose jsou dvoukřídlé rámové dveře s výplněmi a obdélným nadsvětlíkem. Severozápadní osou je okno komory. Okna světnice jsou obdélná, dvoukřídlá a šestitabulková, osazena ve špaletách. Lemována jsou štukovými šambránami s parapetní římsou. Okno komorového dílu je obdélné, dvojité, dvoukřídlé a šestitabulkové, osazené v líci a lemované dřevěnou profilovanou šambránou, s parapetní římsou. Východní štítové průčelí je zděné, hladce omítnuté, dvouosé. Štít domu je jednoduše svisle bedněný bez krycích lišt s dvojicí oken. Okna světnice jsou stejná, okna ve štítu jsou obdélná, dvoukřídlá, osazená v líci s profilovanou dřevěnou šambránou. Západní štítové průčelí je roubené, s dvojicí okenních os a bedněným štítem. Střecha je sedlová s dvojicí vikýřů se sedlovými stříškami, kryta plechem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14067, Rynoltice, ves, Rynoltice, Liberec, Liberecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • rekreační bydlení Dům pochází pravděpodobně z první bol. 19. stol. a vystavěn byl zřejmě jako celoroubený. Na konci 19. stol. (nebo na přelomu 19. a 20. stol.) byla přezděna původní roubená světnice ve východním dílu. Ve druhé pol. 20. stol. byla snesena původní břidlicová krytina a nahrazena současným plechem.

stáhnout data v .xls