1000121115 - kostel sv. Pia V.
katalogové číslo
1000121115
název
kostel sv. Pia V.
kraj
Ústecký kraj
okres
Ústí nad Labem
obec
Homole u Panny
část obce
Homole u Panny
katastrální uzemí
Homole u Panny
adresa
č.ev. 42
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
14. 10. 1994
existující
ano
sloh
klasicismus

anotace

Kostel stojí na návrší na západním kraji intravilánu obce. Jedná se o zděnou jednolodní stavbu obdélného půdorysu s odsazeným polygonálně ukončeným presbytářem a se sakristií na východní straně. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená.

dějiny

Jedná se o intaktně dochovaný klasicistní kostel, včetně výmalby interiéru, typický pro Krušné hory a přilehlou část Českého středohoří.

stav zachování památkové hodnoty

Po opravě provedené v letech 1996 a 1997 je kostel v celkem dobrém stavu.

popis

Kostel sv. Pia V. stojí na návrší na západním kraji intravilánu obce. Jedná se o zděnou hladce omítnutou jednolodní neorientovanou stavbu (presbytář míří k jihu) postavenou na obdélném půdorysu s v podstatě pravoúhle odsazeným presbytářem s polygonálním závěrem (tři strany pravidelného osmiúhelníka) a se sakristií na východní straně, pod sedlovou, nad závěrem zvalbenou, střechou (se zvonicí nad severním průčelím) krytou dnes čtvercovými osinkocementovými na koso kladenými šablonami, sakristie má pultovou střechu pobitou asi pozinkovaným ocelovým plechem. Kostel má fabionovou korunní římsu a hrubě omítnutý jednoduchý sokl, na hlavním průčelí provedený z pískovce. Severní hlavní vstupní průčelí má v ose plochý rizalit s pilastry na nárožích. Profilované římsové hlavice pilastrů jsou v místě koronní římsy, pod nimi profilovaným architrávem oddělený vlys, jdoucí přes celý rizalit. V ose rizalitu dvoukřídlé dovnitř otvíravé levé dveře na čelní straně se čtyřmi výplněmi vyskládanými z šikmých a kosmých prkének. Osazeny jsou v jednoduchém pískovcovém pravoúhlém portále s dvojitou vnější obrysovou lištou a hlavním klenákem s pětiřádkovým chronogramem: “IosephVs.II / benefICIVM hoC / popVLo, sIbI / DeVoto / ereXIt” (česky: Josef II. k užitku lidu zbožného postavil.), který udává rok 1788. Nad portálem v nastavěné jednoduché tostánské edikule (na místě nadsvětlíku) kamenná pamětní deska s šestiřádkovým nápisem: “Zur dankbaren Errinnerung / an den edlen Volkskaiser / Josef II. / dem Stifter dieses Gotteshauses. / Gewidmet zum hundertjahringen Gedachtniss der Grundsteinlegung. / 17 - 7 (hlavní klenák) 1887.” (česky: Vděčně na památku lidového císaře Josefa II., zakladateli tohoto Božího domu. Věnováno na paměť sta let od položení základního kamene. 17. 7. 1887.). Nad tím vším oválné okno v šambráně s vnější obrysovou lištou. Nad rizalitem lichoběžníkový štít a nad ním dřevěná hranolová svisle bedněná (s přelištováním) zvonice se žaluziovými okny na stranách a s ciferníky hodin pouze na severní a východní straně. Zvonice kryta plechem pobitou helmicí. Ostatní průčelí jsou krom hlavní římsy a soklu bez členění, boční průčelí lodě mají po dvou a boční průčelí presbytáře po jednom plným obloukem zaklenutém oknu s šambránami s vnějšími obrysovými lištami. V soklu západního průčelí základní kámen s dvouřádkovým nápisem: “Ano 1787 / 8 (?) Oct.” v obdélném zrcadle se čtvrtkruhy vybranými rohy. Na západní straně presbytáře dnes zazděné dveře v jednoduchém pískovcovém portálku s vnější obrysovou lištou. Sakristie na východní straně presbytáře má stejný, také zazděný, portálek na severní straně a obdélné okno na straně východní. Interiér je plochostropý, v lodi kamenná a v presbytáři cementová dlažba. V presbytáři jsou na stěnách závěru namalováni andělé, pod nimi monogramy “IHS” a na stropě P. Marie s Kristem jako Pieta pod křížem k nimž zleva přilétají andělé s nástroji umučení Ježíše Krista. V lodi na stropě malba na níž sv. Pius V. pod jakýmsi zděným baldachýnem prosí P. Marii za podporu křesťanských vojsk v námořní bitvě u Lepanta 7. X. 1571 proti muslimským Turkům. Nad baldachýnem P. Marie jako Ochranitelka s rozevřeným pláštěm. Krov hambalkové soustavy nesený ležatou stolicí. Před kostelem na balvanu osazena pamětní deska geologa Josefa Emanuela Hibsche (1852 - 1941), který se zasloužil o poznání Českého středohoří a jehož rodný dům je v obci.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4104, Homole u Panny, ves, Homole u Panny, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Regiony

Využití

  • Kostel postaven roku 1787 (dle literatury, dle chronogramu roku 1788 - roku 1787 byl položen základní kámen) z příkazu Josefa II. na místě kaple postavené v roce 1724 litoměřickými dominikány, asi pro obraz sv. Pia V., údajně získaný v Itálii.

stáhnout data v .xls