1000149142 - zřícenina hradu Hamrštejn
katalogové číslo
1000149142
název
zřícenina hradu Hamrštejn
kraj
Liberecký kraj
okres
Liberec
obec
Liberec
část obce
Liberec XXXIII-Machnín
katastrální uzemí
Machnín
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
hrad; zřícenina
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
existující
ano
torzální
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
zpřístupnění objektu
ano
archeologický potenciál
Archeologická souvrství v areálu hradu i v jeho nejbližším okolí. Intaktně dochované terény s množstvím archeologických nálezů movitých, ale i nemovitých.
ohroženo
ano

anotace

Zřícenina středověkého hradu na vrcholu Zámeckého kopce tvořená torzy dvou věží a obvodové hrady s příkopem. Vnitřní zástavba hradu sestávala původně z dřevěných nebo dřevohlinitých objektů, jež se do dnešní doby nedochovaly.

dějiny

Hrad založili v průběhu 1. poloviny 14. století nejspíše páni z Bibrštejna. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1357. Důležitou roli sehrál v průběhu husitských válek, kdy byl roku 1433 dobyt vojskem Jana Čapka ze Sán. Zanikl v průběhu 1. poloviny 16. století. Roku 1558 je uváděn již jako pustý.

historický vývoj

vrcholný středověk, 1. polovina 14. - 1. polovina 16. století

popis památkové hodnoty

Hrad Hamrštejn je nejstarší dochovanou stavbou na území Liberce.

popis

Ze skalnaté homole, nacházející se v meandru Lužické Nisy, vybrané jako staveniště hradu, vybíhají dva vrcholy. Na obou vznikly věže netypických půdorysů. Menší (severní) je nepravidelně okrouhlá a větší (jižní) pak čtyřúhelná se zaoblenými nárožími. Minimálně druhá z nich měla obytný charakter. Kromě ní však obytnému provozu hradu sloužila ještě velká dřevěná budova, která byla přiložena k obvodové hradbě v prostoru sedla mezi oběma věžemi. Hradba v měkké křivce sledující obrys volně stojících věží celý areál hradu uzavírala. Vstupní brána se nacházela severní části sedla na úpatí severní věže. Hamrštejn představuje svéráznou zjednodušenou reakci na vyvážené dvoupalácové či dvouvěžové dispozice doby Karla IV.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 25116, Hamrštejn, víska, Machnín, Liberec, Liberecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • monitoring památky - 14.1.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • 2016

    turistická lokalita, krajinný prvek, celý říční meandr i s hradem je přírodní rezervací.

stáhnout data v .xls