1000026116_0003 - stodola
katalogové číslo
1000026116_0003
název
stodola
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Džbánov
část obce
Džbánov
katastrální uzemí
Džbánov u Vysokého Mýta
adresa
17
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
kategorie
objekt
památkově chráněno od
12. 12. 2016
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
1
materiál
opuka

anotace

Stodola nepravidelného zalomeného půdorysu uzavírající dvůr, tradičně zděná z místní opuky je nedílnou funkční součástí usedlosti, dokládající způsob venkovského hospodaření a úroveň stavebního řemesla v průběhu 19. Století.

historický vývoj

Pravděpodobně po požáru došlo k přestavbě a změně dispozice usedlosti, když byl na místě zaniklého hospodářského křídla vybudován zděný obytný dům v dvoutraktovém kratším půdorysu a z původního obytného jednotraktového domu se stalo hospodářské zázemí, ke kterému byla připojena nová zděná stodola. Podle charakteru konstrukcí obytného domu, řešení otopného zařízení a typického tvarosloví pro tuto oblast lze usuzovat, že přestavba usedlosti proběhla v průběhu třetí čtvrtiny 19. století.

popis památkové hodnoty

Památková hodnota také spočívá v autentické podobě všech částí stavby a jejich detailů, v zachování dispozičního řešení i způsobu opracování a typické údržby hlavního regionálního stavebního materiálu, jímž je opuka. Její současná podoba a charakter odráží stavební vývoj na venkově v průběhu celého 19. století včetně materiálových i konstrukčních změn.

stav zachování památkové hodnoty

2016: Štít stodoly směřující ke komunikaci je zatížen nadměrnými otřesy z dopravního provozu a naklání se. Zavlhčení zdiva je nepatrné. Dřevěné konstrukce jsou v relativním pořádku.

popis

Z kamene zděná průjezdná stodola maximálně využívá prostor nepravidelné stavební parcely a je tedy připojena k hospodářskému křídlu šikmo a má lichoběžníkový půdorys. Její boční stěna stojí na hranici stavebního pozemku, který je zároveň hranicí obecní komunikace. Vnější stěna stodoly je stavebně spojena se zadní podélnou stěnou hospodářského křídla. Jeho vnitřní nároží, tvořící zároveň hranu hlavního vjezdu do stodoly ze dvora, je kamenicky upraveno do zaobleného tvaru. Ze dvora je prostor stodoly přístupný ještě dalšími vraty v rohu dvora. Za stodolou se nachází malý pozemek přístupný zadními vraty stodoly. Všechny vrata mají tradiční rámovou konstrukci s prkenným pobitím a s točnicovým závěsem. Střecha stodoly je hřebenem spojena se střechou hospodářského křídla. Nad cihelným štítem s průduchy směrem do ulice je malá valba.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3418, Džbánov u Vysokého Mýta, ves, Džbánov u Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls