1123456789 - Koleje a mensa Leninova
katalogové číslo
1123456789
název
Koleje a mensa Leninova
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Brno-město
obec
Brno
část obce
Ponava
katastrální uzemí
Ponava
adresa
Kounicova č.p. 505/46
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
stavby občanské; studentská kolej
kategorie
areál
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
zpřístupnění objektu
neurčeno
významné prvky
Le Corbusierovské prvky: dům na sloupech, volné průchozí přízemí, střešní terasa; Prvky bruselského stylu: odlehčené, ustupující partery, použití zdvojených sloupů ve tvaru písmene V, které pocházejí z výrazového rejstříku ´bruselu´.
specializace
moderní architektura
variantní názvy
Studentské koleje Leninova; Hotel Družba; Listovy koleje; Koleje Kounicova

anotace

Areál studentských kolejí podle projektu architektů ze Stavoprojektu byl postavený ve dvou etapách v letech 1962-1965. Komplex urbanisticky navázal na náměstí J. Curie (prvorepublikový záměr akademického náměstí).

dějiny

Nevyhovující situací v ubytování studentů brněnských vysokých škol se zabývaly krajské a stranické orgány a výsledkem byla architektonická soutěž na řešení studentských kolejí při ulici Leninově (dnešní Kounicově). Na základě výsledků soutěže architektů ve Stavoprojektu byla v roce 1960 zahájena výstavba kolejí podle projektu architektů Milana Steinhausera a Mečislava Boreckého. V kolejích, projektovaných pro 1 096 studentů, z důvodu stále nedostatečné ubytovací kapacity, bylo po dokončení I. etapy výstavby v roce 1964 ubytováno 1 540 studentů. I přes tuto částečnou stísněnost ´koleje Leninova´ nabízely do té doby nevídaný komfort vybavením pro studium i volný čas, kulturní i sportovní vyžití studentů. Blok kolejí uzavřel vnitřní pobytové, parkově upravené plochy dvorní části bytových domů sídliště v Botanické ulici. Navazující výškový objekt nabídl ubytování hotelového typu, využívané také zahraničními návštěvníky veletrhů. V současné době patří blok kolejí podél Kounicovy ulice Vysokému učení technickému v Brně, výškový objekt je ve vlastnictví Masarykovy univerzity.

historický vývoj

Konstrukčně železobetonový skelet objektu I. etapy výstavby celkové délky téměř 200 metrů byl v původně realizovaném provedení ve střední části odlehčen osmi travé volně průchozího přízemí na sloupech, s navazující pavlačí podél dvorní fasády. Odtud po schodišti, neseném sloupy s mohutnými trapézovými konzolami a směrem dolů se rozšiřujícím, bylo možné projít na úroveň dvora o patro níže, kde byla venkovní sportoviště pro míčové hry a atletické disciplíny. V dvorním traktu byl umístěn dvoupodlažní objekt menzy, jehož horní převýšené podlaží s jídelnou a provozy menzy je do dvou stran vyneseno nad ustupující přízemí na sloupech ve tvaru V. Menza byla vnitřním schodištěm napojená na vstupní halu na úrovni ulice. Volné přízemí na sloupech bylo postupně zastavěno, po roce 2000 upraveno pro fitness centrum. V roce 2011 započala celková renovace, objekty byly postupně zatepleny, vyměněna okna, zábradlí balkonů, byla upravena barevnost fasády. Menza ve dvorní části byla přestavěna pro účely archivu VUT v Brně, původní halový prostor rozčleněn příčkami a vchodové dveře do vstupní haly zaslepeny, byť ze strany haly ponechány.

popis památkové hodnoty

Areál studentských kolejí je významným příkladem řešení otázky studentského bydlení v univerzitním městě v době po 2. světové válce, ubytování spolu s dalšími funkcemi společenského, kulturního a sportovního vyžití řešeno v luxusních parametrech dispozic a vybavení.

stav zachování památkové hodnoty

Budovy jsou v zachovalém stavu, v letech 2013-2015 prošly rekonstrukcí včetně zateplení a výměny oken, interiéry jsou postupně modernizovány (bez zachování původních povrchů). Bývalá menza byla využita pro novou funkci archivu VUT v Brně.

popis

Šestipodlažní deska s dominantou výškové budovy, betonový skelet s částečně volně průchozím parterem v duchu lecorbusierovských zásad domu na sloupech, střešní terasa, v detailech prvky bruselského stylu. Celek tvoří téměř 200 metrů dlouhý šestipodlažní ubytovací blok, podél ulice Kounicovy, ustupující od uliční čáry a zapuštěný vzhledem k úrovni ulice. Na severním konci směrem do dvora byla umístěna dvoupodlažní kostka menzy, která je na sloupech vynesena nad sníženou úroveň dvora. Směrem do ulice tvoří jídelní část spojovací krček s centrálním vstupní halou Dále navázala ve druhé etapě na severním konci na úrovni ulice a podél uliční čáry výšková dominanta areálu, třináctipodlažní budova s výrazným rastrováním lodžiemi.

Objekty areálu/souboru

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1080, Brno, město statutární, Město Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
  • Kód CZ 1100, Ponava, městská čtvrť, Ponava, Brno-město, Jihomoravský kraj

Regiony

Události

  • projekt - 1961

  • realizace - 1962 - 1965

    architekt: Steinhauser Milan
    architekt: Borecký Mečislav

stáhnout data v .xls