1416516182 - kostel evangelický Pána Ježíše
katalogové číslo
1416516182
název
kostel evangelický Pána Ježíše
kraj
Ústecký kraj
okres
Ústí nad Labem
obec
Trmice
část obce
Trmice
katastrální uzemí
Trmice
adresa
Žižkova č.p. 352/371
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
7. 4. 2003
existující
ano
sloh
gotika; novogotika

anotace

Patrová zděná budova byla postavena v letech 1905-07 na obdélném půdoryse pod sedlovou střechou s osmibokým sanktusníkem při jihozápadním průčelí. U dvorní fasády má přístavek zádveří. Interiér kostela je plochostropý.

dějiny

Zajímavě řešená, v podstatě neogotická, stavba s několika neorománskými prvky, dochovaná v původní podobě.

stav zachování památkové hodnoty

Po opravě je kostel v celkem dobrém stavu.

popis

Evangelický kostel Pána Ježíše čp. 352 stojí asi 500 m východně od centra Trmic (tedy od trmického Václavského náměstí), na nároží ulic Žižkovy a Horské, na jihovýchodní straně západního konce Žižkovy ulice, kde tak zakončuje řadu domů. Jedná se o patrovou částečně podsklepenou zděnou hladce omítnutou zhruba orientovanou budovu (stěna s oltářem směřuje k severovýchodu) postavenou na obdélném půdoryse pod sedlovou střechou krytou na koso kladenými osinkocementovými čtvercovými šablonami s mohutným osmibokým sanktusníkem s jehlancovou střechou při jihozápadním průčelí. V zadní části jihovýchodního průčelí z části patrový a z části přízemní přístavek pod valbovou a pultovou plechovou střechou o velmi malém spádu. Sokl má kostel z režného kamenného lomového zdiva s korunou z nastojato kladených cihel. Jihozápadní hlavní štítové průčelí má krom pásové kordonové římsy jeden lisénový rám, u okrajů štítu opatřený obloučkovým vlysem tvořeným lomenými obloučky - ve vrcholu štítu větším. V ose v přízemí portál hlavního vchodu tvořený rizalitem s kamenným soklem, pod sedlovou stříškou krytou pálenými bobrovkami a zakončenou gotickou pískovcovou kytkou. V rizalitu prolomen hluboký otvor zaklenutý lomeným obloukem, který je v líci nesen (prostřednictvím patečních říms) románskými sloupky s krychlovými hlavicemi osazenými v pravoúhlých ústupcích. V portále osazeny dvoukřídlé pravé ven otvíravé dveře s nadsvětlíkem o dvou tabulkách. Nad portálem slepé lomené okno se slepou pískovcovou rosetou ve vrcholu a s nadokenní římsou s malými křidélky. Sanktusník nad průčelím má na všech stranách po trojúhelném štítě a po žaluziovém plným obloukem zaklenutém okně. Boční podélná průčelí mají krom profilované korunní římsy pásovou římsu kordonovou, která je přerušena šesti slepými lomenými okny probíhajícími přes obě podlaží kostela. Teprve do těchto oken jsou v patře prolomena vitrážová lomená okna s parapety krytými pálenými bobrovkami a opatřenými slepými lomenými arkádkami. V přízemí jsou pak v nich zpravidla sdružená segmentová okna, dvojitá dovnitř otvíravá, každé o dvou křídlech a dvou tabulkách. Pouze ve druhých osách od jihozápadního průčelí jsou okna nahrazena dvoukřídlými pravými ven otvíravými rámovými dveřmi o šesti výplních (dvě horní zasklena a zamřížována) se segmentovým nadsvětlíkem osazenými v hlukokých nikách, v prvních osách jsou pak sdružená okna slepá. Jihovýchodní průčelí má k posledním dvou osám přistavěn výše uvedený přístavek. Jeho levá patrová část (se sakristií s okny na JZ a JV straně a dveřmi v přízemí na JZ straně) znemožnila v 5. ose osazení vitrážového okna, v pravé přízemní části tři okénka. Severovýchodní stranou je kostel přistavěn k sousednímu domu čp. 267. V interiéru má kostel v plochostropém přízemí mezi dveřmi v bočních průčelích příčnou chodbu, která je přístupná přes předsíň z hlavního vchodu a z ní jsou přístupná dvouramenná schodiště do patra (v jižním a západním nároží), na mezipodestě jižního pamětní deska a pod ním schodiště do sklepa zastropeného segmentovými klenbami do válcovaných ocelových “I” nosníků. V severovýchodní části přízemí klubová místnost, při ní v přístavku předsíň se záchody a koupelnou, mezi klubovnou a výše zmíněnou příčnou chodbou je byt, dnes kostelníka. V patře modlitebna s dřevěným bedněným stropem lichoběžníkového průřezu, který svým objemem zasahuje do krovu střechy. Modlitebna má vítězný oblouk zaklenut obloukem přibližně tudorského tvaru, zrovna tak je zaklenuta kruchta, jen s o málo vyšší podlahou. Zde za varhanami dvířka vedoucí na půdu a z ní do sanktusníku, v němž se nachází zvon se zvláštním způsobem zavěšení (systém Carl Schwabe) od zvonaře Karla Schwabeho z Bíliny. Podlahy jsou v objektu prkenné, v namáhaných místech (chodby, předsíně, záchody, koupelna) jsou z cementových dlaždic.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16533, Trmice, město, Trmice, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
  • Kód CZ 66611, Trmice I, díl území (dominantní), Trmice, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Kostel postaven v roce 1907 podle projektu architekta Paula Langeho z Lipska.

stáhnout data v .xls