1519635274 - socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě se schody
katalogové číslo
1519635274
název
socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě se schody
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Rychnov nad Kněžnou
obec
Olešnice v Orlických horách
část obce
Olešnice v Orlických horách
katastrální uzemí
Olešnice v Orlických horách
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou; socha
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 10. 2014
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
archeologický potenciál
Předmět památkové ochrany: Socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem a schody na poz. parc. č. 2288/2.
sloh
pozdní baroko; klasicismus

anotace

V klasicistním duchu pojatá socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1826 byla objednána místními dobrodinci u vambereckého sochaře Karla Mielnického.

popis památkové hodnoty

Kamenicko-sochařská práce z roku 1826, snad dílo Karla Mielnického.

stav zachování památkové hodnoty

Stav památky uspokojivý, podstavec se sochou byl restaurován v r. 1999 na náklady obecního úřadu restaurátory akad. sochaři Jiřím Švecem a Josefem Duškem, v NPÚ ÚOP Josefov uložena restaurátorská zpráva pod zn. RZ RK 252.

popis

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je umístěn ve spodní části náměstí u průjezdní komunikace, ze které vedou k památce tři kamenné stupně o šíři 145 cm, čelně je světec orientován k jižní straně. Sokl i podstavec s příložkou, vlastní sokl o velikosti 95 x 44 x 55 cm výšky, příložka na čelní straně o síle 14 cm. Na soklu vyrytý psaný nápis v obvodovém zrcadle: Ora pro nobis / Sancte / Johanes Nepomuceno /. Sokl přechází zvonovitou převodkou do těla podstavce o výšce 109 cm, který je po stranách zdoben příložkami, ve spodní a hoření části se zavíjenými volutami, z horní voluty spuštěn květinový závěs. Na čelní straně podstavce bohatý reliéf dělený do dvou částí, ve spodní rovině baldachýnová zpovědnice s vyobrazením Zpovědi královny Žofie před sv. Janem Nepomuckým, zpovědnice zdobena draperiemi, stříška zvýrazněna rokajovými segmenty, ve vrcholu zpovědnice mušle. Horní pole podstavce s reliéfem jazyka světce na oblaku v paprsčité svatozáři, okolo rokaje. Zadní strana podstavce s nápisem, volně psanou italikou: In Dem / gnadenvollen Jubelfeste / des J. 1826 / haben Giesshübler / Wohlthater / dieses Denkmahl / ihrer / Dankbarkeit / zu Ehren des / h: Johann / von / Nepomuck / errichten lassen. / na zadní straně soklu iniciály C. M. B. Římsa podstavce přesahující, zvlněná, o tloušťce 36 cm. Na plintu o výšce 22 cm zdobeném mušlí je umístěna socha světce, sv. Jana Nepomuckého, v podnoží oblaky. Socha o výšce 160 cm v podživotní velikosti zobrazena v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou, na předloktí levé ruky diagonálně položený krucifix. Pravá ruka volně spuštěna podle těla s uchopeným biretem. Světec zobrazen v běžném ikonografickém pojetí, hlava prostovlasá, na kruhové svatozáři uchyceno pět šesticípých zlacených hvězd. Materiálem světlý pískovec, zlacené atributy. Celková výška 390 cm.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11404, Olešnice v Orlických horách, býv. městys, Olešnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1826

Využití

  • Kulturně historický objekt s náboženskou tematikou.

stáhnout data v .xls