1000135402 - kaple sv. Václava
katalogové číslo
1000135402
název
kaple sv. Václava
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Zlín
část obce
Kudlov
katastrální uzemí
Kudlov
typ
kaple
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Funkcionalistická kaple na nepravidelně obdélném půdorysu, vystavěná dle návrhu F.L.Gahury ve 30. letech 20. století. Je situována u silnice ve středu obce.

popis památkové hodnoty

Kaple sv. Václava je mimořádně kvalitní funkcionalistickou stavbou podle návrhu arch. Františka Lydie Gahury z 30. let 20. století, patrně také jako osobní dar rodné obci. V letech 1933 - 1945 působil ve funkci zlínského městského architekta. Tvarově jednoduchá stavba vertikálního členění je jedním z jeho realizovaných návrhů církevních staveb vedle kaple v Komárně, ovšem v subtilnějším měřítku. Památkové hodnoty spočívají v materiálové skladbě, půdorysu a formálním řešení s dochovanými prvky vnitřní a vnější výzdoby. Objekt si uchoval kompaktní podobu bez pozdějších rušivých zásahů. Vychází ze stavebních koncepcí příznačných pro zlínskou meziválečnou architekturu. Charakterem odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2007: v současnosti objekt v relativně dobrém stavu.

popis

Halová stavba kaple sv. Václava na půdorysu centrály v prostoru ohrazeného okrsku v centru obce u hlavní komunikace. Objekt postaven z režného zdiva je členěna na čtyřech stranách mělkými rizality velkých lizénovým rámů s vertikálně řazenými trojicemi vysokých pásových oken s krajní cihlovou profilací lemujících pásů. Objekt stojí na nízké podezdívce z hrubě bosovaných kvádrů s předsazeným nástupním prostorem a jednoramenným širokým schodištěm o celkově šesti stupních. Na osu průčelí je prolomen široký pravoúhlý vchod, osazený jednokřídlou dvěřní výplní s svislého laťování a středovým pravoúhlým úzkým průhledem s osazenou mřížkou. Nástupní prostor je kryt betonovým obdélným parapetem v šířce průčelí na kovových sloupcích kruhového profilu, ukotvených v betonových patkách. Objekt je ve vrholu zakočen nízkou betonovou nadezdívkou a z levé krajní stěny průčelí vystupujícího tělesa otevřené pilířkové zvonice ve vrcholu s betonovou nadezdívkou a litinovým křížem. Stavba je kryta plochou střechou. Vnitřní dispozice je plochostropá. materiál: cihlové zdivo, cement, krytina - plech

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7679, Kudlov, ves, Kudlov, Zlín, Zlínský kraj
  • Kód CZ 27265, Kudlov, hl. vesnická čtvrť, Kudlov, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls