1797128878 - kaple sv. Anny
katalogové číslo
1797128878
název
kaple sv. Anny
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Jemnice
část obce
Jemnice
katastrální uzemí
Jemnice
adresa
U Kláštera 619
typ
kaple
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
5. 6. 2010
existující
ano

anotace

Barokní kaple sv. Anny patrně středověkého původu tvoří významný urbanistický prvek situovaný u areálu gotického kostela sv. Víta. Objekt obdélného půdorysu s polygonálním závěrem byl po josefínských reformách odsvěcen a následně sloužil obytným účelům.

historický vývoj

Kaple svaté Anny byla zásadně upravena v první polovině 18. století. Svému duchovnímu účelu sloužila až do roku 1785, do doby nařízení císaře Josefa II. o zrušení církevních staveb, nezabývajících se společensky prospěšnou činností. Kaple měla být současně s přilehlým kostelem svatého Víta stržená. V roce 1788 byla ale ve veřejné dražbě kaple i s kostelem prodána hraběnce Antonii Daunové, která obě stavby roku 1790 darovala městské obci. Na krátkou dobu se zde hraběnce také podařilo zajistit obnovení bohoslužeb. V pozdější době sloužila bývalá kaple k obytným účelům.

popis památkové hodnoty

Bývalá kaple sv. Anny stojící poblíž pozdně gotického kostela sv. Víta, který byl původně součástí kláštera františkánů, tvoří významný urbanistický prvek a dokumentuje postupný vývoj této neprávem opomíjené stavby. Z probíhajících průzkumů vyplývá středověký původ stavby s mnohem složitějším historickým a stavebním vývojem, než bylo doposud předpokládáno, což památkovou hodnotu bývalé kaple značně umocňuje.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně technický stav v současné době nevyužívaného objektu je uspokojující, bez známek významnějších statických poruch. Je nutno ale doplnit kompletní stropní konstrukci. Rozsáhlejší opravy také vyžadují stávající okna, vnitřní podlaha a veškeré interiérové i exteriérové omítkové plochy.

popis

Jedná s o barokní kapli situovanou v ochranném pásmu MPZ v těsné blízkosti gotického kostela svatého Víta. Solitérní přízemní objekt je postavený na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. V rámci josefínských reforem byla kaple odsvěcena a po roce 1790 byla dále používána k obytným účelům. V rámci nového využití došlo k úpravě interiéru jeho přepažením, ke stavbě komínového tělesa, k proražení větších okenních otvorů a k úpravě původního barokního štítu. V současné době bývalá kaple nemá žádnou stropní konstrukci, v obvodovém zdivu zůstaly zachovány kapsy po stropních trámech, v některých kapsách s odřezanými zbytky zhlaví trámů. Nad okenními otvory i nad nikami v severním průčelí jsou v interiéru částečně obnažené cihelné záklenky. Na venkovním líci omítek severního průčelí zůstaly zachovány otisky, v současné době již odbouraného, novějšího přístavku. Kaple je zastřešená sedlovou střechou s námětky s vrcholovou vaznicí a s polygonálním závěrem, krytou pálenou taškou bobrovkou, s hřebenáči a nárožími položenými do maltového lože. Původní profilace kordonové římsy zůstala bez novodobějších zásahů. Původní skladba venkovních omítek nebyla zásadním způsobem narušena, odkryté spodní omítkové vrstvy jsou pekované. Stávající barevnost průčelí je světle žlutá na nárožích, v závěru s bílými lesenami. Dřevěná špaletová okna jsou lemovaná plochými štukovými šambránami. Vchod v obdélném žulovém ostění je situován na osu hlavního západního průčelí. Nad vchodem zůstal volný otvor po termálním oknu. V místech odstraněného přístavku v západním průčelí byly obnažené čtyři mušlovité niky pro sochy světců.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5880, Jemnice, město, Jemnice, Třebíč, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 51257, Předměstí, býv. městská čtvrť, Jemnice, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls