1000149310 - záložna
katalogové číslo
1000149310
název
záložna
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Tomkova č.p. 139/22
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
záložna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
počet nadzemních podlaží
5
sloh
klasicismus

anotace

Třípatrový objekt moderní architektury vystavěný na místě dvou měšťanských domů.

dějiny

Monumentální moderní stavba významného architekta s pozdně secesními prvky s cennou dobovou sochařskou výzdobou (L.Šaloun, F. Fabiánek). Architektonicky cenné interiéry se štukovou výzdobou, doplněné velkým množstvím uměleckořemeslnných doplňků (turniketové vstupní dveře, teracové mozaikové podlahy, mramorové obklady stěn, štuková výzdoba stropů a stěn, prosklené zastropení haly, vitráže na schodišti a v 1. patře, zábradlí schodiště, dveře, obložení, předsálí s lavicí , osvětlovací tělesa a další).

stav zachování památkové hodnoty

Prostory galerie po rekonstrukci k r. 1990 udržovány ve velmi dobrém stavu. Po rekonstrukci v l. 2014-2016 ve výborném stavu.

popis

Tří až čtyřosá nárožní budova, obdélného půdorysu, průčelí šestiosé, přízemí a 1. patro pásová rustika, 1. osa na krakorcích arkýř se třemi okny, nahoře balkon, nad ním 5 úzkých oken ve 2. a 3. patře, nad hlavní římsou podkrovní nástavba. Ve 3. ose hlavní vstup s několika schody po stranách, vlevo socha staršího muže s knihou v ruce, vpravo polonahá žena s kyticí květů a plodů v náručí. V 1. patře 2. – 6. osy průběžný balkon, mezi okny štuková výzdoba, nad hlavní římsou zábradlí. Pravý bok- 11 os, v přízemí bosáž a velká okna, v patrech menší okna, v 1. patře pásová rustika, mezi okny 2. a 3. patra štuková výzdoba- šachovnice. Levý bok- 12 os, 1. – 3. osa čtyřpatrová, dále tři patra, členění stejné, jako na pravém boku, jen 12. osa jiná- na krakorcích arkýř se třemi okny, nahoře balkon, nad ním pět úzkých oken ve 2. a 3. patře, nad hlavní římsou podkrovní nástavba, na nárožích Atlanti, jinde nad římsou půlkruhově zaklenuty podkrovní nástavby. Zadní průčelí- 4 osy, čtyřpatrové, v přízemí vchody do obchodů a vchod do domu, přízemí a 1. patro pásová rustika, 1. a 4. osa od druhého patra ve tvaru arkýře na krakorcích až po římsu, ve 2. a 3. ose balkony. Nad hlavní římsou podkrovní nástavba, v 1. a 4. ose půlkruhově zaklenuta, ve 2. a 3. ose tabulový štít s náznakem křídel se třemi okny. Střecha sedlová, šedé eternitové šablony, oplechování mědí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
 • Kód CZ 51169, Staré Město, býv. hl. městská čtvrť, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • vznik - 1911 - 1912

 • úprava - 2011

  vybourání otvoru o velikosti 120x200 cm - dveře nebudou osazovány

 • oprava - 2011

  nahrazení stávajících rozvodných skříní s plastovými dvířky, dva jednoduché uzávěry s krycími štítky

 • oprava - 2011 - 2012

  Výměna rozvodů kanalizace a vodovodu, nový obklad na WC.

 • rekonstrukce - 2014 - 2016

Využití

 • Pův. Záložní úvěrový ústav, později Česká průmyslová a hospodářská banka, za socialismu nevyhovující využití, nyní galerie moderního umění.

stáhnout data v .xls