1000120072 - výklenková kaplička se sochou Piety
katalogové číslo
1000120072
název
výklenková kaplička se sochou Piety
kraj
Ústecký kraj
okres
Děčín
obec
Šluknov
část obce
Rožany
katastrální uzemí
Rožany
typ
výklenková kaplička
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
26. 8. 1993
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav

anotace

Drobná zděná omítaná stavba pod sedlovou stříškou z poč. 19. stol. stojící na nízkém kamenném soklu s půlkruhově klenutou nikou lemovanou plochou šambránou. V nice je osazena starší kamenná socha Piety s dvěma anděly v oblacích nesoucí korunu.

dějiny

Výklenková kaplička se sochou Piety cenným dokladem drobné sakrální památky v krajině, přičemž reliéfně pojatá socha Piety je zároveň hodnotným ukázkou místní kamenické produkce ve 2. polovině 18. století.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý, kaple po rekonstrukci. Originál sochy je na restaurování, po dokončení bude umístěna na zámku ve Šluknově. V kapli osazena kopie.

popis

Výklenková kaplička s Pietou stojí nad Rožanským potokem u silnice vedoucí ze Šluknova do Rožan. Jedná se o drobnou omítanou stavbu zděnou z cihel stojící na nízkém kamenném jednoduše profilovaném soklu s půlkruhově klenutou nikou lemovanou plochou šambránou. Sedlovou střechu tvoří dvě pískovcové desky s římsovou profilací na přední straně. V šambráně jsou patrné otvory, pravděpodobně pozůstatky po osazení mříže. V nice je osazen pískovcový vysoký reliéf znázorňující dva anděly v oblacích nesoucí korunu. V nice je osazena kamenná socha Piety, kopie původní. Ta byla již v době prohlášení kapličky v roce 1993 za kulturní památku poškozena – zcela chyběla hlava Panny Marie a socha Krista byla silně poškozena. Originál je v současné době restaurován. Stavba kapličky pochází pravděpodobně z počátku 19. století, zatímco socha Piety s anděly je starší, z 2. poloviny 18. století. Soupis památek šluknovské farnosti z roku 1835 eviduje kamennou kapličku s rovněž kamennou sochou Bolestné Panny Marie. Vysvětlení málo obvyklého ikonografického pojetí korunované Piety lze zřejměh hledat v poutích katolických lužických Srbů z Rosenthalu do Bohosudova, které Šluknovským výběžkem vedly. Bohosudovská Pieta přitom bývá někdy jako korunovaná zobrazována (viz fotografická příloha) a je tedy možné předpokládat, že Pieta v Rožanech měla upomínat právě na tuto milostnou sochu z Bohosudova, mohlo se jednat o její zvětšenou repliku. Vzhledem k tomu, že architektura kapličky pochází z mladšího období, je otázkou, kde byla socha Piety umístěna dříve. Vzhledem k jejímu pojetí, které odpovídá osazení ve výklenku, lze předpokládat původní umístění ve starší kapličce předcházející té současné.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13900, Rožany, ves, Rožany, Děčín, Ústecký kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • monitoring památky - 14.1.2014

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

Využití

  • Kultovní.

stáhnout data v .xls