1000124236 - sloup se sochou Panny Marie Immaculaty
katalogové číslo
1000124236
název
sloup se sochou Panny Marie Immaculaty
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Rychnov nad Kněžnou
obec
Vamberk
část obce
Vamberk
katastrální uzemí
Vamberk
adresa
Husovo náměstí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
baroko

anotace

Autorsky neurčený sloup se sochou Panny Marie Immaculaty byl zřízen roku 1699 nákladem Zárubů z Hustiřan. Pozdně barokní balustráda kolem sloupu je mladší (patrně z 2. poloviny 18. století).

dějiny

Sloup byl zřízen roku 1699 nákladem vrchnosti (Zárubů z Hustiřan). Balustráda kolem sloupu je mladší ze druhé poloviny 18. století. Socha Panny Marie obnovována v letech 1882, 1904, přemístění v rámci náměstí 1931.

stav zachování památkové hodnoty

2002 v dobrém stavu

popis

Korintský sloup s postavou Panny Marie Immaculaty, dole obdélný sokl, vše obklopeno zábradlím s prolamovanými výplněmi. Zábradlí na půdorysu čtverce s oble prolomenými nárožími. Při zemi římsa s profilem (obloun mezi ústupky) v nároží. V nárožích pilířky s mělkou psaníčkovou bosou. Deska zábradlí s dvakrát ustupováním čelem a typickým čtvrtoblounem. Výplně prolamované kruhovými otvory, zdobené rokajem a stylizovanými mřížkami. Sokl sloupu na betonovém stupni, s profilovanou římsou (obloun, ústupek, zvonovnice a dva oblounky). Na čelní stěně soklu erb Zárubů z Hustířan (oválný erb s pruhem) a nápisem nahoře a druhým dolem. Krycí deska se složitou profilací (lištka s oblounem, hladké kladíčko, lištka, obloun, deska, lesbické kyma a krycí destička). Pata sloupu s profilací oblounem, obrácenou zvonovnicí přecházející ve výžlabek a oblounem, prodlouženým lištou. Dřík téměř bez entaze. Hlavice korintská. Postava Panny Marie se sepjatýma rukama, v bohatě řaseném rouchu stojí na polokouli. Svatozář drátová s hvězdičkami.

stáhnout data v .xls