1000135150 - silniční most přes Zdobnici se sochami
katalogové číslo
1000135150
název
silniční most přes Zdobnici se sochami
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Rychnov nad Kněžnou
obec
Vamberk
část obce
Vamberk
katastrální uzemí
Vamberk
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
silniční most
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
sloh nelze určit

anotace

Zděný obloukový silniční most s méně obvyklou sochařskou výzdobou (Ukřižování, zemští patroni).

dějiny

Most vystavěn v letech 1864 - 1865, sochy od sochaře Eduarda Harnacha, vysvěcením otevřen 5. června 1865.

popis

V západní části města, západně pod hlavním náměstím s kostelem sv. Prokopa, byl v letech 1864 - 1865 vystavěn přes řeku Zdobnici kamenný most. Dnes je součástí městem procházející silniční komunikace E 11, spojující Vamberk se Žamberkem a Kostelcem nad Orlicí. Most o třech stejně širokých obloukových polích je vystavěn z opracovaných kamenných bloků. Je nesen dvěma krajními, do břehů řeky zapuštěnými pilíři a dvěma vnitřními pilíři v říčním toku, které jsou na povodní straně rozšířeny přenesením původního kvádrového zdiva a ve směru proti toku jsou vytaženy do ostrého břitu. V místech napojení na oba břehy se parapety rozevírají. Přes most probíhá asfaltová vozovka silnice, která je po obou stranách lemována úzkými chodníky z žulových kostek. Obě boční čela mostu jsou tvořena patnácti pískovcovými blokovými deskami, po pěti nad každým klenebním obloukem. V každém bloku jsou tři úzké obdélné střílnovitě profilované průzory. Na pískovcové koruně bočních čel mostu je osazeno osm pískovcových soch, po čtyřech na každé straně. První dvojici ve směru od náměstí tvoří sv. Prokop a sv. Vojtěch, druhou sv. Ludmila a sv. Václav, třetí Krucifix a sv. Jan Nepomucký, poslední čtvrtou sv. Cyril a sv. Metoděj. Každá ze samotných soch stojí na hranolové podstavě skládající se ze tří bloků - ze dvou stupňů soklové patky a z těla přecházejícího v římsovou hlavici. Každý hranol těla podstavy je pojednán vpadlým obdélným zrcadlem, v němž je nápis vztahující se k soše (S. Prokop /; S. Vojtěch /; S. Ludmila /; S. Václav /; Já jsem / cesta a pravda / i život. / Jan 14. 6. /; S. Jan / Nepomucký /; S. Cyrill /; S. Method /). Základní rozměry: celková délka mostu cca 50 m délka jednoho klenebního pole 13,6 m celková šířka mostu včetně bočních čel 9 m vozovka 6 m chodník 1,1 m bočnice 0,4 m celková výška mostu cca 6 m výška po úroveň vozovky cca 5 m výška oblouku cca 3,5 m výška bočních čel 1 m

stáhnout data v .xls