1000001274 - sloup se sochou Bolestné Panny Marie
katalogové číslo
1000001274
název
sloup se sochou Bolestné Panny Marie
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Úsov
část obce
Úsov
katastrální uzemí
Úsov-město
adresa
Podlesí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 6. 2016
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
obnoveno
ano
rozměr
výška 450 cm, šířka 155 cm, délka 160 cm

anotace

Sloup se sochou Panny Marie u severního úseku ohradní zdi kostela sv. Jiljí.

popis památkové hodnoty

Zdařilé umělecko řemeslné dílo jedinečné v regionálním kontextu a začlenění do urbanismu historického města Úsova. Podstavec je provedením mladšího data vzniku.

popis

Sloup z jemnozrnného pískovce se svým podstavcem stojí severně pod ohradní zdí bývalého hřbitova a je chráněn nízkým kovaným plůtkem. Ten je připevněn přímo do podstavce. Památka je čelem obrácená k severu, stojí na dvou čtvercových kamenných stupních a její podstavec je zespodu profilován. Povrch článku pod dříkem je vroubkován svislými žlábky. Stěny dříku jsou hladké. Samotný sloup s jemným náznakem entase stojí na hranolovém plintu čtvercového půdorysu. Patka sloupu je tvarovaná dvěma oblouny a mezi nimi konvexním žlábkem. Podobná kombinace kromě konvexního opracování se opakuje v hlavici sloupu. Vrcholová socha Panny Marie Bolestné stojí na čtvercovém abaku a na plintu, jenž je v půdorysu o něco menší. Figura světice stojí v kontrapostu, esovitě zahnuté tělo je vcelku vzpřímené, hlava je nakloněna mírně vzhůru. Obě dlaně jsou sepnuty v úrovni hrudi vpravo, paže svírají přibližně pravý úhel. Levou stranu hrudi protíná meč s jemně tordovanou rukojetí. Roucho světice je splývavé, zahaluje celou postavu jen s výjimkou bosých chodidel, vystupujících špičkami z látky. Výstřih je u krku zahnut do lemu. Závoj zakrývá hlavu zezadu a spadá dolů, aby mohl být zachycen oběma pažemi. Vlnité vlasy figury spadají symetricky k ramenům. Obličej se vyznačuje nízko postaveným čelem, jemně vyšpulenými zavřenými rty a nepatrnou bradou. Svatozář je vytvořena z pozlaceného kovu, na kruhové tyčovině je aplikováno 5 šesticípých hvězdic.

stáhnout data v .xls