1000153091 - palác Lucerna s přilehlými objekty
katalogové číslo
1000153091
název
palác Lucerna s přilehlými objekty
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Štěpánská č.p. 704/61
typ
palác
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
kubismus; secese

anotace

Areál s palácem Lucerna představuje vynikající ukázku architektury první čtvrtiny 20. století. Vlastní palác Lucerna čp. 704 je pasáží propojen s palácem Rokoko čp. 794, který je architektonicky jednotně pojat s tzv. Ledovým palácem čp. 795.

popis památkové hodnoty

Objekt čp. 704 je zajímavý po stránce architektonické, typologické a konstrukční, řadí mezi nejzajímavější architektonické a technické památky moderní Prahy. Významné je množství dochovaných uměleckořemeslných detailů a náročné interiérové výzdoby náležející do jednotlivých stavebních epoch a vytvářející unikátní a harmonický celek. Přiléhající architektonicky související domy čp. 626, 794, 795 patří mezi nejvýznamnější realizace firmy M. Blechy (Emila Králíčka?).

popis

Areál paláce Lucerna zahrnuje: 1. čp. 704 - hl. palác Lucerna 2. čp. 795 - tzv. Ledový palác 3. čp. 794-palác Rokoko Areál je tvořen hlavním objektem čp. 704 s palácem Lucerna. Na severovýchodě navazují tři domy (čp. 794, 795, 626) víceúčelového provozu, jednotně architektonicky řešené. V domu čp. 794 je zakomponován průchod do čp. 704.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), podíl hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Víceúčelový provoz (sál, kino, služby, kanceláře, aj)

stáhnout data v .xls