1256880980 - býv. šoltéství s kaplí sv. Isidora
katalogové číslo
1256880980
název
býv. šoltéství s kaplí sv. Isidora
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Bruntál
obec
Heřmanovice
část obce
Heřmanovice
katastrální uzemí
Heřmanovice
adresa
č.p. 136
typ
rychta
kategorie
soubor
památkově chráněno od
16. 4. 2010
existující
ano

anotace

Zděný dvoupodlažní objekt šoltéství z roku 1835 se samostatně stojící klasicistní kaplí sv. Isidora v centru obce při hlavní komunikaci. Empírová stavba rychty vybudována patrně na základech staršího objektu. V 19. století využívána jako škola.

popis památkové hodnoty

Historický objekt šoltéství dokládá v pohraniční obci Heřmanovice dlouholetý úřad šoltyse, který zastával ve vesnickém prostředí významnou a ekonomicky výhodnou pozici správce - rychtáře. Terminologické označení šoltys se užívalo výhradně na majetcích vratislavských biskupů. Původně pravděpodobně renesanční objekt upravený v 1. polovině 19. století, doplněný klasicistní kaplí.

popis

Postavení heřmanovického šoltéství bylo na počátku druhé poloviny 18. století povýšeno přijetím mezi zemskodeskové statky, čímž získalo statut rytířského šoltéství. S posílením pozice místního šoltyse patrně souvisí i výstavba blízké klasicistní kaple, která sloužila jako domácí svatostánek. Samotný objekt šoltéství byl znovu vystavěn roku 1835 v empírovém slohu, patrně na základech staršího renesančního objektu. Architektonicky zajímavý objekt byl po zrušení patrimoniální správy přestavěn roku 1867 na školu a dále upravována v průběhu 20. století. Ve vstupní síni objektu je navíc dochována pamětní heraldická a nápisová deska z roku 1624, která připomíná návštěvu dvou významných šlechticů - Vladislava Zikmunda, rozeného krále z rodu Vasa, tehdy ještě korunního prince v Polsku a Švédsku a rakouského arcivévody Karla, velmistra Řádu německých rytířů. Urození muži na starém šoltéství přenocovali během jednání o podmínkách volby nového vratislavského biskupa.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3816, Heřmanovice, býv. městečko, Heřmanovice, Bruntál, Moravskoslezský kraj
  • Kód CZ 62704, Heřmanovice I, retrodíl území (dominantní), Heřmanovice, Bruntál, Moravskoslezský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • přestavba - 1835

stáhnout data v .xls