1000155962 - vila F. Petschka
katalogové číslo
1000155962
název
vila F. Petschka
kraj
Ústecký kraj
okres
Ústí nad Labem
obec
Ústí nad Labem
část obce
Ústí nad Labem-centrum
katastrální uzemí
Ústí nad Labem
adresa
Winstona Churchilla č.p. 1348/6
typ
palác
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
novoklasicismus

anotace

Areál s převažujícími rysy francouzského neoklasicismu doplněnými prvky art déco byl postaven v letech 1929 -1931 pro továrníka Franze Petschka podle plánů ústeckého architekta Paula Brockardta.

dějiny

Areál Petschkova paláce je dobře zachovalým a perfektně provedeným příkladem obydlí té nejvyšší společenské vrstvy meziválečného období v Ústí nad Labem, pro níž byly vzorem stavby minulých slohů.

stav zachování památkové hodnoty

Po nedávné opravě je areál v dobrém stavu.

popis

Areál Petschkova paláce čp. 1348 stojí asi 1.5 km severozápadně od centra města (Mírového náměstí), na severovýchodní straně ulice Winstona Churchilla. Tvoří jej vlastní 1. Petschkův palác čp. 1348, jehož součástí je k němu na jihovýchodní straně přistavěné 2. zahradní schodiště. Před schodištěm se rozkládá 3. zahrada, kterou na jihozápadní a jihovýchodní straně ohraničuje 4. opěrná zeď na jihozápadě doplněná plotem. Za palácem a jeho zahradou (na severovýchodní straně) je ve svahu postavené 5. schodiště s dvěma terasami, což je dnes oddělená část parku, který byl dříve společný oběma Petschkovým palácům (otce a syna) této strany ulice. Na severozápadní straně paláce je úzký 6. dvorek se schodištěm a opěrnou zdí, ono schodiště jej spojuje s bývalým parkem. Na obrázku vedle popisu (od J.K. z 19. VI. 2014) je pohled na areál od jihu, z ulice W. Churchilla. V pozadí úplně vlevo je konvexní ohradní zeď s branou do dvorka se schodištěm a opěrnou zdí, vpravo od ní vlastní Petschkův palác čp. 1348, dále vpravo ohradní zeď s plotem, za ní zahrada, úplně vpravo brána s brankou a plot patřící k sousednímu paláci, nad tím mezi zelení je vidět část schodiště s dvěma terasami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17113, Ústí nad Labem, město statutární, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
  • Kód CZ 51425, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
  • Kód CZ 48857, Nové Město I, díl čtvrtě, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

    architekt: Brockardt Paul

Využití

  • Areál byl postaven ústeckou firmou Alwin Köhler & Co. dle projektu ústeckého architekta Paula Brockhardta, který se inspiroval zámečkem Malý Trianon ve Versailles od architekta Ange-Jacques Gabriela. Stavba proběhla mezi vydáním stavebního povolení 14. V. 1929 a kolaudací 28. I. 1931, když majitel ohlásil konec stavebních prací již 21. I. 1931. Poslední stavební úprava proběhla v 90. letech 20. století.

stáhnout data v .xls