1000156008 - zámek
katalogové číslo
1000156008
název
zámek
kraj
Ústecký kraj
okres
Ústí nad Labem
obec
Velké Březno
část obce
Velké Březno
katastrální uzemí
Velké Březno
adresa
Zámecká č.p. 63
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
klasicismus

anotace

Tzv. nový zámek byl postaven roku 1842 pro hraběte Karla Chotka podle projektu vídeňského architekta Ludwiga von Foerstera. V roce 1885 byl zámek neorenesančně přestavěn podle návrhu drážďanského architekta Ernsta Fleischera.

dějiny

Areál nového zámku čp. 63 ve Velkém Březně je příkladem areálu zámku, který vznikl těsně před koncem feudalismu, jeho výjimečnost je také v tom, že je v pořadí čtvrtým sídlem na panství (1. byl zaniklý hrad tzv. Pustý zámek, 2. hrad Varta, 3. starý zámek) a také osobou zakladatele, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin.

stav zachování památkové hodnoty

dobrý

popis

Areál nového zámku čp. 63 ve Velkém Březně se rozkládá na západním okraji obce, na terénu mírně se svažujícím k severu, na západní straně vyústění údolí vytvořeného Homolským potokem. Tento potok protéká západní částí obce a na jeho západní (levobřežní) straně stojí (dále za železniční tratí Střekov - Děčín a silnicí) velkobřezenský pivovar a barokní starý zámek a poté se vlévá do Labe. Areál tvoří vlastní původně klasicistní, později neorenesančně přestavěný 1. nový zámek čp. 63, který je arkádami spojen s klasicistními postranními domky. Na západě je to 2. domek čp. 160 a na východě 3. domek čp. 159. Tuto trojici objektů obklopuje ne příliš rozlehlý 4. zámecký park, který zabírá plochu hlavně na jih a na západ od zámku. Jižně od zámku, v jeho příčné ose, je postaven 5. bazén a při jeho jižní straně 6. terasní zídka s fontánkou. Ještě jižněji, až při oplocení parku, stojí (západně od výše uvedené osy) 7. kuželník. Před severním průčelím zámku je z parku vyčleněn zhruba čtvercový 8. parter s bazénkem ohraničený 9. terasní zdí. Pod touto zdí je v parku poměrně úzký a dlouhý 10. rybník. Na východ od zámku, až při oplocení parku, stávala 11. zámecká kaple Božského Srdce Páně, která byla zbourána v roce 1966. Za Antonína hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína (*27. III. 1822 Innsbruk, +1. VI. 1883 Velké Březno) byl v parku vybudován skleník, který byl též zbourán.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17461, Velké Březno, býv. městys, Velké Březno, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Areál nového zámku čp. 63 byl založen vybráním místa pro jeho stavbu, což se stalo na jaře roku 1842 za přítomnosti stavebníka Karla hraběte Chotka a vídeňského architekta Ludwika Förstera, žáka Pietra Nobileho.

stáhnout data v .xls