1926670045 - sokolovna - tělocvična
katalogové číslo
1926670045
název
sokolovna - tělocvična
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Náchod
část obce
Náchod
katastrální uzemí
Náchod
adresa
Tyršova č.p. 207
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
tělocvična; sokolovna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
1. 11. 1990
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
počet nadzemních podlaží
3
sloh
funkcionalismus

anotace

Funkcionalistická stavba vybudovaná v roce 1928 podle projektu prof. Dr. Milana Babušky.

dějiny

Předmětem ochrany je dům čp. 207 s pamětní deskou na pozemku st. parcely č. 277/1 v k. ú. Náchod bez pozemku st. parcely č. 277/1.

stav zachování památkové hodnoty

2015 udržováno

popis

Rozsáhlá budova sokolovny s rovnou střechou a dvěma nadzemními podlažími byla vybudována na půdorysu přibližně ve tvaru písmene T. Obě uliční průčelí, do ulice Tyršovy i do ulice Poděbradovy, jsou výrazná a bohatě členěná, každé je však vyřešeno jinak, a to především podle funkce příslušné části objektu. Na průčelí do ul. Tyršovy je na části budovy uskočené od uliční čáry pod římsou nápis SOKOL a dole nad soklem je osazena bronzová deska na paměť padlým legionářům a sokolům náchodským. Na desce je reliéf padlého vojína s praporem, seznam jmen padlých a věnování, vpravo dole pod figurou je signatura HOREJC 1931. Dílo sochaře Jaroslava Horejce provedeno ve stylu art déco. Předsazená část budovy, která navazuje na zástavbu, má vedle nároží nad bočním vchodem téměř po celé výšce úzké okno schodiště zasklené mnoha drobnými tabulkami, dále je fasáda o šesti okenních osách členěná drobnými parapetními římsami a průběžnou nadokenní římsou v prvním patře. K hlavnímu vchodu se přistupuje po nízkém schodišti, nad kterým je balkon. Rozvržení boční části fasády do Poděbradovy ulice je při nároží s ulicí Tyršovou dvouosé, pak navazuje o málo vyšší zaoblená schodišťová část s vysokými úzkými okny zasklenými drobnými tabulkami, dále navazuje nižší část tělocvičny s třemi velkými okny. Interiér sokolovny je původní.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10271, Náchod, město, Náchod, Náchod, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 25793, Krajské Předměstí, býv. městská čtvrť, Náchod, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

Události

  • vznik - 1928

    autor: Babuška Milan

Využití

  • sokolovna a restaurace

stáhnout data v .xls