1000126181 - muzeum
katalogové číslo
1000126181
název
muzeum
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Eliščino nábřeží č.p. 465/7
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
muzeum
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
zpřístupnění objektu
ano
sloh
individualistická moderna

anotace

Účelový muzejní objekt postavený v letech 1909 - 1912, jedna ze špičkových realizací arch. Jana Kotěry ve stylu architektonické moderny s projevy secese v umělecké výzdobě a detailech. Architektonická dominanta labského nábřeží.

stav zachování památkové hodnoty

Budova dochována v původním provedení v exteriéru i interiéru, včetně zařizovacích předmětů dle J. Kotěry (nábytek). Komplexní vnitřní rekonstrukce proběhla v letech 1999 - 2002.

popis

Monumentální stavba v dominantní poloze na městském nábřeží. Izolovaný dvoupatrový objekt se střední třípatrovou částí ukončenou kupolí. Vstup umožněn dvojící ramp se zídkami a lampami, do vlastní budovy vede monumentální schodiště. Mezi rampami sevřen bazén kašny. Stavba zděná, na fasádách použita kombinace režného zdiva a omítek, dispozičně a konstrukčně dvou a trojtrakt. Symetrická střední část s hlavním vchodem je výrazně členěna postranními stupňovitými pilíři s předstupujícími přízemními rizality, na kterých jsou umístěny alegorické sochy Umění a Průmyslu. Postranní části stavby jsou asymetrické. Předpolí muzea je architektonizováno obloukovým předjezdem a kašnou na ose vstupu. Stavba je celá podsklepená, v pravé (jižní) části v uličním traktu umístěno lapidárium, ve dvorním pomocné místnosti. Okna původně jednoduchá.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51170, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1909 - 2012

    architekt: Kotěra Jan1

  • oprava - 1999 - 2002

  • oprava - 2018 - 2019

Využití

  • Původní - muzejní expozice, veřejně přístupná knihovna, kanceláře a zázemí instituce.

stáhnout data v .xls