1000162270 - studijní ústavy
katalogové číslo
1000162270
název
studijní ústavy
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Zlín
část obce
Zlín
katastrální uzemí
Zlín
adresa
nám. T. G. Masaryka č.p. 2734
typ
správní budova
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 11. 1990
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Dvojice čtyřpatrových staveb se železobetonovým skeletem a cihelnými výplněmi, situovaných symetricky kolem Památníku T. Bati, ve svahu, jižně nad centrem. Oba domy byly vystavěny v letech 1936 – 1937 podle projektu F. L. Gahury.

popis památkové hodnoty

Objekty jsou součástí jednotného urbanistického celku, vzniklého na severním svahu dle návrhu F.L.Gahury. Tento soubor nemá co do velikosti a estetického účinku v našem prostředí obdoby. Obě stavby jsou typickým, a tedy ukázkovým, představitelem baťovské meziválečné architektury, s užitím všech jejich charakteristických znaků - železobetonového skeletu o modulu 6,15 x 6,15 m, cihlových vyzdívek, pásových oken.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2006: U obou budov zachována původní podoba exteriérových fasád.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19157, Zlín, město statutární, Zlín, Zlín, Zlínský kraj
  • Kód CZ 52445, Baťova Čtvrť, městská čtvrť (neúřední), Zlín, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls