1000140326 - hotel Labská a Grand
katalogové číslo
1000140326
název
hotel Labská a Grand
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Československé armády č.p. 295/23
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
hotel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
secese

anotace

Dílo předního českého architekta Jana Kotěry z r. 1911 je dokladem kvalit české moderní architektury 1. třetiny 20. století, a též stavebního vývoje města.

dějiny

Autorem přístavby hotelu prof. J.Kotěra, stavební plány ze srpna 1910. Realizace v letech 1910-11. Pro stavbu použito základů a suterénního zdiva původního obytného domu čp.275, který byl v roce 1910 zbořen. Spolu s dnešní Palmovou zahradou byla ve dvoře provedena jednopatrová přístavba kuchyně a skladů s částečným podsklepením.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně v pořádku, nevhodně upraveny omítky průčelí.

popis

Řadový dvoupatrový dům se sedlovou střechou s vikýřovými okny v podkroví. Součást Grandhotelu a blokové zástavby dle regulačního plánu. Dispoziční trojtrakt, přízemí a suterén rozšířeny do dvora, kde je společenský sál. Stavba cihelná, omítka břízolitová, oplechování arkýřových oken a přilehlé části střechy měděným plechem. Dům nemá vlastní schodiště a je provozně zcela napojen na původní hotel čp.295. Pětiosá uliční fasáda je členěna vertikálně lizénami a horizontálně plochými podokenními římsami. Lizény na úrovni podokenní průběžné římsy v 1.patře ukončeny pískovcovými maskami podle návrhu J.Štursy. Čtyřkřídlá okna s jednoduchým orámováním v omítce. Při členění fasády byl použit charakteristický kompoziční prvek prof. Kotěry - ustupující obvodová zeď v jednotlivých patrech v kombinaci se svislými lizénami probíhajícími přes dvě podlaží. Omítka břízolitová v přírodní barvě. Výrazná hlavní římsa odděluje spodní část od střechy s dvoukřídlovými vikýřovými okny. Půlválcové stříšky vikýřů a zkosené části střechy oplechovány. Střecha kryta šedými eternitovými šablonami. Dvorní fasáda má 5 okenních os, okna shodná s ul.fasádou. V patrech okna čtyřkřídlová, vikýřová okna dvoukřídlová. Tvar vikýřů stejný jako v uličním průčelí. Omítka vápenná štuková bez dekorativních článků. Od doby realizace došlo k řadě změn ve funkčním využití místností a ke značným stavebním úpravám. V hotelové části bylo původně 30 pokojů, v současné době jsou prostory v 1.patře využívány ke kancelářským účelům. Původní točité schodiště na konci střední chodby mezi 2. a 3. patrem bylo zrušeno a konce chodeb stavebně upraveny. Společenský sál byl v r. 1913 adaptován na kino podle návrhu stav. J. Novotného. V souvislosti s tím byl zřízen v čelní budově další vstup a v pravé části změněna dispozice přízemí. Ke změně příček došlo ve všech podlažích hotelové části. Dále bylo zrušeno schodiště ze suterénu do přízemí a snesena markýza nad vchodem. Původní dekorativní výzdoba stěn, balkonů a sloupů Palmové zahrady byla zčásti odstraněna nebo zjednodušena.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51170, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • přístavba - 1910 - 1911

    architekt: Kotěra Jan1

    hotelu Labská

Využití

  • Hotel.

stáhnout data v .xls