1000140326 - hotel Labská a Grand
katalogové číslo
1000140326
název
hotel Labská a Grand
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Československé armády č.p. 295/23
typ
hotel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
secese

anotace

Dílo předního českého architekta Jana Kotěry z r. 1911 je dokladem kvalit české moderní architektury 1. třetiny 20. století, a též stavebního vývoje města.

dějiny

Autorem přístavby hotelu prof. J.Kotěra, stavební plány ze srpna 1910. Realizace v letech 1910-11. Pro stavbu použito základů a suterénního zdiva původního obytného domu čp.275, který byl v roce 1910 zbořen. Spolu s dnešní Palmovou zahradou byla ve dvoře provedena jednopatrová přístavba kuchyně a skladů s částečným podsklepením.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně v pořádku, nevhodně upraveny omítky průčelí.

popis

Řadový dvoupatrový dům se sedlovou střechou s vikýřovými okny v podkroví. Součást Grandhotelu a blokové zástavby dle regulačního plánu. Dispoziční trojtrakt, přízemí a suterén rozšířeny do dvora, kde je společenský sál. Stavba cihelná, omítka břízolitová, oplechování arkýřových oken a přilehlé části střechy měděným plechem. Dům nemá vlastní schodiště a je provozně zcela napojen na původní hotel čp.295. Pětiosá uliční fasáda je členěna vertikálně lizénami a horizontálně plochými podokenními římsami. Lizény na úrovni podokenní průběžné římsy v 1.patře ukončeny pískovcovými maskami podle návrhu J.Štursy. Čtyřkřídlá okna s jednoduchým orámováním v omítce. Při členění fasády byl použit charakteristický kompoziční prvek prof. Kotěry - ustupující obvodová zeď v jednotlivých patrech v kombinaci se svislými lizénami probíhajícími přes dvě podlaží. Omítka břízolitová v přírodní barvě. Výrazná hlavní římsa odděluje spodní část od střechy s dvoukřídlovými vikýřovými okny. Půlválcové stříšky vikýřů a zkosené části střechy oplechovány. Střecha kryta šedými eternitovými šablonami. Dvorní fasáda má 5 okenních os, okna shodná s ul.fasádou. V patrech okna čtyřkřídlová, vikýřová okna dvoukřídlová. Tvar vikýřů stejný jako v uličním průčelí. Omítka vápenná štuková bez dekorativních článků. Od doby realizace došlo k řadě změn ve funkčním využití místností a ke značným stavebním úpravám. V hotelové části bylo původně 30 pokojů, v současné době jsou prostory v 1.patře využívány ke kancelářským účelům. Původní točité schodiště na konci střední chodby mezi 2. a 3. patrem bylo zrušeno a konce chodeb stavebně upraveny. Společenský sál byl v r. 1913 adaptován na kino podle návrhu stav. J. Novotného. V souvislosti s tím byl zřízen v čelní budově další vstup a v pravé části změněna dispozice přízemí. Ke změně příček došlo ve všech podlažích hotelové části. Dále bylo zrušeno schodiště ze suterénu do přízemí a snesena markýza nad vchodem. Původní dekorativní výzdoba stěn, balkonů a sloupů Palmové zahrady byla zčásti odstraněna nebo zjednodušena.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51170, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • přístavba - 1910 - 1911

    architekt: Kotěra Jan1

    hotelu Labská

Využití

  • Hotel.

stáhnout data v .xls