1000134614 - zvonice
katalogové číslo
1000134614
název
zvonice
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Rudimov
část obce
Rudimov
katastrální uzemí
Rudimov
typ
zvonice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Roubená zvonička šestibokého půdorysu, situovaná ve svahu nad návsí. Objekt z 19. století je završen rozsochou se zvonkem, krytým sedlovou stříškou.

popis památkové hodnoty

Roubená zvonice v Rudimově je příkladem šestibokého typu s šindelovou střechou, v regionu ojediněle dochovanou. Vesměs se dochovaly zvonice na půdorysu čtverce. Památkově chráněné hodnoty spočívají v uplatněné materiálové skladě, dokumentující způsoby opracování, stavební postupy a technologie. Současná podoba objektu koresponduje se stavem z druhé poloviny 19. století, kdy patrně vznikla. Opravou střešní krytiny a náhradou za dnešní šindel došlo k její památkové rehabilitaci. Svou podstatou odpovídá pojetí kulturní nemovité památky ve smyslu § 2 a 42 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2007: v současnosti je památka v relativně dobrém stavu.

popis

Na svahu v ovocném sadu umístěna volně stojící roubená rozsochová zvonička na přibližně šestibokém půdorysu. Spodní nosná část zvonice z hrubě hraněných čtyřstraných tesaných trámů je usazena téměř na terénu s nízkou izolační kamennou podezdívkou z kamenných kvádrů i lomového kamene. Roubení je provedeno podle rybinového typu s nepravidelnostmi tvaru čela, vyvolané nestejným tvarem jednotlivých trámů. Jednotlivé trámy nesou na vnější straně římské číslice pro rozlišení řazení od spodních k horním. Na čelní straně jsou v masivním ostění, upevněných k přiléhajícím trámům čtyřmi kovovými kleštinami, osazeny jednokřídlé dvěře z dřevěného masivu šikmo řazených lišt vnějšího plochého rámového pokryvu. Střechou, krytou šindelí prostupuje socha se sedlovou stříškou a zvonkem se zavěšeným řetězem. Stříška je také krytá šindelem. rozměry: délka strany základny cca 1,2 m , výška cca 4 - 4,5 m materiál: dřevo, kov, kámen

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13936, Rudimov, ves, Rudimov, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Objekt neslouží svému původnímu účelu. V současnosti pouze jako doklad lidového stavitelství.

stáhnout data v .xls