1000444746 - Velké kino
katalogové číslo
1000444746
název
Velké kino
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Zlín
část obce
Zlín
katastrální uzemí
Zlín
adresa
náměstí Práce č.p. 2511
typ
kino
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 11. 1990
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Samostatně stojící objekt kina obdélného půdorysu, situovaný jihozápadně od historického centra. Stavba z roku 1932 byla v 60. letech 20. století doplněna o chodbové přístavby.

popis památkové hodnoty

Jedná se o jednu z prvních kulturních staveb Baťova Zlína. Společně s hotelem Moskva, tržnicí a obchodním domem vytváří ojedinělý soubor funkcionalistických staveb koncentrovaných do prostoru jednoho náměstí. Objekt v době svého vzniku držel několik primátů. Byl soudobým největším kinosálem v Evropě. Při jeho realizaci bylo poprvé užito svařované příhradové konstrukce v tomto rozsahu v ČSR, o rozponu 33 metrů. Stavba je také ukázkou schopnosti architekta pracovat s daným terénem (využívat jej), sklon hlediště téměř kopíroval přirozený sklon terénu, později však došlo k narušení tohoto uspořádání.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2006: Od své výstavby prošel objekt několika stavebními úpravami. První proběhla již v roce 1939, jednalo se o přístavbu jeviště, orchestřiště a hereckých šaten, autorem projektu byl F.L.Gahura. Poprvé byl také snížen počet sedadel. Největší přestavbu prodělal objekt v polovině 60.let. Byl převýšen sklon podlahy hlediště, schovány byly doposud viditelné vazníky, po stranách hlediště vznikly dvě chodby, čímž došlo ke zmenšení hlediště a snížení počtu sedadel. Upravena byla i vnější část stavby , k podélnému průčelnímu křídlu byly po stranách přidány obdélné přístavby, přesahující šířku budovy. Ve druhé polovině 80.let byl vnější plášť opatřen plastovými panely. V roce 1992 prošla generální opravou plochá střecha. V současnosti je stav objektu poměrně dobrý, budova je udržovaná.

popis

Samostatně stojící objekt obdélného půdorysu, s odstupňovanou podnoží, která kopíruje mírně svažitý terén. Budova byla vystavěna jako ocelová halová konstrukce, s heraklitovou výplní. Na průčelní straně přisedá k mohutnémi kvádrovému objektu nízké podlouhlé křídlo, sloužící jako vstupní část a přesahující konci svých ramen stávající šířku stavby. Na středovou osu byl prolomen vstup, krytý daleko přetaženou markýzou, podpíranou dvojící ocelových sloupů. Fasádu předstupujícího křídla člení vertikální betonové lamely, za nimiž jsou ukryta pravoúhlá okénka od pokladen a sociálního zařízení. Do podnože bočních stran prolomeno pět vratových východů. Zadní strana je členěna čtyřmi východy a malými pravoúhlými okny, která osvětlují promítací kabiny a provozní zázemí kina. Vnější vstupní vestibul vyložen drobnými mozaikovými kostkami, prosklená stěna vsazena do kovového rámu. Vstupní hala podélného půdorysu. Z ní vychází přístupové chodby do promítacího sálu, vzniklé ve volném prostoru mezi vnějším pláštěm a stěnou sálu. Sklon hlediště odpovídá sklonu obrácené pyramidy. Podlaha v promítacím sále kryta linoleem a gumou s protiskluzovou ochranou. Vnější fasády pokryty světlými plastovými panely. Objekt je uzavřen plochou střechou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19157, Zlín, město statutární, Zlín, Zlín, Zlínský kraj
  • Kód CZ 52445, Baťova Čtvrť, městská čtvrť (neúřední), Zlín, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • Objekt slouží jako kino. Příležitostně využíván i k jiným kulturním akcím.

stáhnout data v .xls