1470439453 - dlážděná cesta se studánkou
katalogové číslo
1470439453
název
dlážděná cesta se studánkou
kraj
Liberecký kraj
okres
Česká Lípa
obec
Jestřebí
část obce
Pavlovice
katastrální uzemí
Pavlovice u Jestřebí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
cesta
kategorie
areál
památkově chráněno od
21. 6. 2010
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano

anotace

Dlážděná cesta spojuje střed obce Pavlovice ležící ve vyšší poloze „náhorní planiny“ se studánkou umístěnou v údolí Švábského potoka, která se nachází v Popelově. Kromě zásobování vodou, se jednalo o hlavní komunikaci vedoucí do obce.

historický vývoj

Cesta jako účelová komunikace je pravděpodobně nejméně barokního stáří, stejně tak i drobná kamenná stavba nad studánkou. Současná úprava cesty pochází pravděpodobně z 19. století.

popis památkové hodnoty

Dlážděná cesta spolu se studánkou představuje unikátně dochovanou ukázku historické komunikace a způsob získávání pitné vody, který nebyl jednoduchý. Zachování této jedinečné technické památky umožňuje poznání každodenního života venkovského lidu. Unikátní je také zasazení cesty do přírodního rámce údolí pískovcových skal.

stav zachování památkové hodnoty

vysoký

popis

Dlážděná cesta procházející úvozem pískovcových skal spojuje střed obce Pavlovice ležící ve vyšší poloze „náhorní planiny“ se studánkou umístěnou v údolí Švábského potoka, která se nachází již v Popelově. Tato cesta plnila funkci jediné komunikace, která umožňovala zásobování obce pitnou vodou.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11937, Pavlovice, ves, Pavlovice u Jestřebí, Česká Lípa, Liberecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls