1000139541 - mateřská škola
katalogové číslo
1000139541
název
mateřská škola
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Tylovo nábřeží č.p. 691/18
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
mateřská škola
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
2
sloh
funkcionalismus

anotace

Hodnotný příklad stavby z období 30. let 20. stol., postavená dle projektu Josefa Gočára (první čistě konstruktivistické dílo), předního českého architekta, který zásadně ovlivnil urbanistickou i architektonickou podobu moderního Hradce Králové.

dějiny

Počátkem 80. let při přestavbě (na školní jídelnu?) nechal arch. V. Rohlíček snést komín a uzavřel prosklenou stěnou ochoz (Potůček).

popis památkové hodnoty

Součást velkoryse koncipovaného školního areálu na okraji Labské kotliny.

stav zachování památkové hodnoty

Exteriér poškozen nedostatečnou údržbou, zatékání na schodišti, poškození teraca v arkádě, omítky znečištěny sprayery. Dispozice interiéru radikálně změněna přestavbou na školní jídelnu.

popis

Mateřská škola je obdélná budova o dvou podlažích. K severu jsou připojeny půlkruhovité ochráněné ochozy, za nimi prostory pro vnitřní hry. Z postranních sestupují v obou křídlech jednoramenné schody k hřišti na dvoře. V přízemí je kotelna. Střecha je plochá. Celek je řešen zcela originálně v armovaném betonu, jehož subtilní konstrukce vytváří ochozy, terasy a podloubí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51170, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1926

  • přestavba - 80.léta 20.stol.

Využití

  • Původně mateřská škola, později školní jídelna

stáhnout data v .xls