1000127544 - Steinského palác
katalogové číslo
1000127544
název
Steinského palác
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
Ulrichovo náměstí č.p. 734/7
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
palác; budova
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
4

anotace

Významný vývojový článek české moderní architektury, dílo arch. O. Novotného, postavena jako reprezentativní palác továrníka R. Steinského-Sehnoutky. Dominanta náměstí a protiváha protějšího ředitelství drah.

dějiny

Významný vývojový článek české moderní architektury, dílo významného soudobého architekta O. Novotného, postavena jako reprezentaivní palác hradeckého továrníka R. Steinského-Sehnoutky. Budova respektující a reagující na Gočárovu urbanistickou koncepci moderního Hradce, tvoří protiváhu býv. ředitelství stát. drah a dominuje sev. frontě Ulrichova náměstí. Průčelí zdobí figurální reliéf Merkura s alegorií textilu od K. Dvořáka. Cenné barevné vitráže v jídelně dle návrhů V.H. Brunnera.

historický vývoj

Projektantem stavby architekt O. Novotný, stavební výkresy z června 1927, realizace 1928 – 1929. Původně víceúčelový objekt s převažující obytnou funkcí. V části přízemí byly kanceláře, v 1. patře reprezentační místnosti továrníka R. Steinského. Ve zbývajících prostorách bylo celkem 13 bytů. Po 2. světové válce se přízemí a 1. patro využívalo pro různá zařízení občanské vybavenosti, obytná funkce však zůstala zachována. K zásadní změně došlo v roce 1974, kdy byl objekt adaptován pro účely OV KSČ. Změna funkčního využití přinesla řadu stavebních změn v interiéru stavby a projevila se výrazně i na dvorní fasádě. Hlavní průčelí však zůstalo nedotčeno.

popis památkové hodnoty

Součást nově stavěného náměstí podle návrhu Josefa Gočára.

stav zachování památkové hodnoty

Udržováno v dobrém stavu.

popis

Původně víceúčelový objekt s převažující obytnou funkcí, součást urbanisticko- architektonické kompozice Ulrichova náměstí podle koncepce architekta Gočára. Objekt je symetricky členěn na střední čtyřpatrovou část s rovnou střechou a postranní třípatrová křídla se sedlovou střechou, která navazují na střechy sousedních domů na severní straně náměstí. Do dvora vybíhá ve střední části jednopatrový rizalit s rovnou střechou. Téměř po celé šířce uličního průčelí předstupuje před líc stavby mělký přízemní rizalit s předsazenou skleněnou stěnou. Zdivo cihelné, stropní konstrukce železobetonová. Uliční fasáda obložena kamennými deskami, dvorní z bílých vápenopískových cihel. Konstruktivní výšky podlaží jsou rozdílné, takže od 2. patra je střední část výškově posunuta o polovinu podlaží proti postranním křídlům. Uliční má fasáda má celkem 15 okenních os, z toho čtyřpatrová střední část 9 a boční křídla po 3 okenních osách. Okna tříkřídlová s vnitřním dělením křídel. Rozšířená přízemní část s předsazenou skleněnou stěnou tvoří výraznou horizontální pohnož. Reprezentační místnosti 1. patra jsou zvýrazněny vysokými otvory s dvojkřídlovými balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem. Ostění s jednoduchým orámováním. Okna osazena těsně za líc kamenného obkladu a tím potlačena plasticita horních podlaží. Ve středu bezokenní fasády 4. patra umístěn reliéf Merkura s figurální alegorií textilu od sochaře K. Dvořáka. Sedlová střecha s taškovou krytinou navazuje výškově na sousední objekty. Fasáda obložena pískovcovými deskami, vstupní dveře, konstrukce předsazené skleněné stěny v přízemí a zábradlí terasy v 1. patře jsou kovové. Nátěry oken bílou barvou. Dvorní průčelí je symetrické v základním rozvržení hmot střední části a bočních křídel se schodišti. Rozmístění okenních otvorů je však nepravidelné a v každém patře v podstatě jiné. Výrazně se uplatňují hmoty postranních schodišť, balkony v 1. patře a pavlač ve 3. patře. Z roviny sedlové střechy vystupují nová okna podkrovních místností v odlišném tvarovém pojetí. Fasáda je z bílých vápenopískových cihel, okna jsou jedno, dvou nebo tříkřídlová s bílým nátěrem. Dvůr sadově upraven jakou součást vnitroblokového prostoru. Plot ve dvoře zděný z vápenopískových cihel, v oplocení vrata umožňující průjezd do Klumparovy a Mánesovy ulice.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51170, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • oprava - 2011-2012

    čištění a oprava

  • vznik

Využití

  • bankovní dům

stáhnout data v .xls