1164210067 - měšťanský dům
katalogové číslo
1164210067
název
měšťanský dům
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Ostrov
část obce
Ostrov
katastrální uzemí
Ostrov nad Ohří
adresa
Staré nám. č.p. 20
typ
měšťanský dům
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano

anotace

.V jádru goticko-renesanční dům, upravený Josefem Miebesem v letech 1919–1920 podle návrhu Aloise Schöttnera. Vstupní průčelí jednopatrového domu završuje secesní půlkruhový štít.

dějiny

Původně gotický dům se zachovanou renesanční dispozicí a pozdějšími klasicistními úpravami jako celek odráží zajímavým způsobem jednotlivé stavební fáze. unikátní jsou dochované architektonické prvky jako klenby či vstupní portály v interiérech a dochovaná původní hmotová dispozice. Dům je nedílnou součástí MPZ Ostrov. Jedná se o zachovaný renesanční typ síňového domu s loubím.

stav zachování památkové hodnoty

Většina podlah v patře a všechny stropy v přízemí (až na některé trámy) odstraněny v důsledku masívního napadení dřevokaznou houbou. Přední stěna se silně odtrhává, klenby mázhausu rovněž velmi vážně narušeny. Prakticky jistě narušeny i stropní konstrukce podkroví. Naprostá většina štukových omítek, hřebínkových kleneb v mázhausu odstraněna. Hlavní průčelí a většina krovu v podstatě zachováno.

popis

Dům na půdorysu úzkého, protáhlého obdélníka, s úzkým hlavním průčelím obráceným do náměstí. Situován při SZ konci náměstí jako druhý od konce. Za domem úzký, nehluboký dvorek v šíři parcely domu se zděným zalomeným křídlem po severní a západní straně dvorku. Jednopatrový dům s rozsáhlým podkrovím (v celé šíři a hloubce domu) v mansardové střeše s hřebenem vloženým ne po hloubce, ale po šířce domu (tedy rovnoběžně s hlavním průčelím). V přízemí dnes trojtrakt (prostor někdejšího loubí – mázhaus – další prostor, dnes už zcela bez příček), v patře čtyřtrakt (přední síň – černá kuchyně – horní síň s vyústěním schodiště, po jejím boku někdy sociální zařízení a asi komora – ložnice s východem na pavlač v patře dvorního křídla). Podkroví dnes už zcela bez členění. Prostor někdejšího loubí v přízemí s křížovou klenbou s hřebínky, mázhaus sklenutý celkem pěti nestejnými a neúplnými křížovými klenbami s hřebínky na střední hranolový pilíř. Sklep zhruba pod přední polovinou domu jako prostor nad obdélným půdorysem, valeně sklenutý, přístupný jednoramenným schodištěm z boku chodby, s renesančním obloukovitým, po hraně skoseným portálkem v čelní stěně sklepa. Stejný portálek užit i ve stěně mezi loubím s mázhausem, tam také obdélné, typově renesanční okénko se skosenými hranami. K areálu domu historicky příslušela i parcela se zadním objektem, který ústí průčelím do ulice Žižkovy, souběžné s frontou náměstí. Tato stavba nevykazuje památkové hodnoty a s domem do náměstí majetkově nesouvisí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11635, Ostrov, město, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 51790, Město, hl. městská čtvrť (neúřední), Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • v Současné době je v přízemí obchod a v patře penzion.

stáhnout data v .xls