1000123725 - tvrz - tvrziště, zřícenina
katalogové číslo
1000123725
název
tvrz - tvrziště, zřícenina
kraj
Moravskoslezský kraj
okres
Opava
obec
Štítina
část obce
Štítina
katastrální uzemí
Štítina
typ
tvrz
kategorie
objekt
památkově chráněno od
18. 9. 2012
archeologické stopy
ano
existující
ano

anotace

Podpovrchové pozůstatky gotické tvrze, později přestavěné na renesanční panské sídlo čtyřkřídlé dispozice. Po zanedbané údržbě v 2. polovině 20. století byla v roce 1988 nadzemní část stržena.

popis

Středověká tvrz se nacházela v údolní nivě řeky Opavy. Ze severu ji obtékala řeka, na jižní straně pak protékala mlýnská strouha, která vedla vodu z řeky do příkopu u tvrze a také do několika zdejších rybníků. První spolehlivou písemnou zprávu o tvrzi máme z roku 1377, někdy bývá uváděna méně hodnověrná zmínka už z roku 1282. Pozůstatky středověkého opevnění tvrze jsou zachyceny na plánu z roku 1893 a byly patrné ještě v 80. letech 20. století. Na jihozápadní straně byl zřetelný val o výšce 1 m a šířce 9 m u paty a 4,5 m v koruně, na severovýchodní straně byl pak o něco subtilnější. Tvrz byla v 16. a 17. století přestavována na renesanční zámek, upravovaný ještě v 18., 19. a 1. pol. 20. století. Zámek byl tvořen čtyřkřídlou budovou s vnitřním obdélným nádvořím, vstupní a hlavní východní křídlo s přiléhajícími křídly severním a jižním byly patrové, západní křídlo pouze přízemní. Do průjezdu v hlavním křídle se vjíždělo po náspu, který nahradil starší most přes příkop. Středověké stáří je přisuzováno trojici kamenných sklepů v jižní části východního křídla a pravděpodobně také ve stejném rozsahu v přízemní a patrové části křídla. V prostoru bývalé středověké tvrze a renesančního zámku nebyl realizován archeologický výzkum.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16209, Štítina, ves, Štítina, Opava, Moravskoslezský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls