1000137608 - divadlo
katalogové číslo
1000137608
název
divadlo
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Ústí nad Orlicí
část obce
Ústí nad Orlicí
katastrální uzemí
Ústí nad Orlicí
adresa
Husova č.p. 1062
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
divadlo
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus

anotace

Originální moderní divadelní budova z r. 1935 - 36 ve funkcionalistickém stylu, jeden z nejproslulejších architektonických projektů významného architekta Kamila Roškota, v Evropě nazývaného ”českým Le Corbusierem“ .

popis památkové hodnoty

Významná stavba předního architekta, žáka J.Kotěry, v první polovině 20.stol. jediná budova postavená pro účely divadla. Doklad stavebního vývoje města, technické úrovně stavebnictví té doby a též kvality architektonického návrhu.

stav zachování památkové hodnoty

V pořádku.

popis

Na svahu se sklonem od Husovy ulice stojí budova divadla. Průčelí jednopatrové, sedmiosé, segmentově vyduté. V přízemí v hlubokém a dlouhém závětří, ke kterému vedou 2 schody, je 5 dveřních os do vestibulu (každá osa vždy na jednu dvojici dveří). Pravý bok třípatrový a tříosý, v přízemí vchod do kavárny, v 1.,2. a 3. patře dlouhé otevřené balkony. Zadní průčelí tvoří nalevo a napravo vystupující tříosé rizality, uprostřed v ústupu půlkruhově ukončené provaziště (dole se dvěma dveřními osami), které nahoře vystupuje nad budovu, v přední části se třemi čtvercovými okny. Levý bok osmiosý, třípatrový, v každém patře dlouhé otevřené balkony, střecha plochostropá, fasáda břízolitová. Vlevo od budovy schodiště do parčíku, napravo schodiště k půlkruhové terase. Z vestibulu, který má plochý strop, vede vpravo a vlevo schodiště na balkon. V ose vestibulu v ústupu dvoje dveře do předsálí, kde je nalevo a napravo šatna a z levé strany: vchod do chodby, vchod do sálu, troje dveře do lóží, vchod do sálu k zadním řadám, troje dveře do lóží,vchod do sálu a vchod na chodbu. Z těchto dlouhých postranních chodeb je boční vchod do sálu, na balkon v patře a na dámské a pánské toalety. Z levé chodby jsou dveře a 3 schody do chodby vedle jeviště. Z ní jsou dveře na jeviště a do šaten, schodiště do patra a do přízemí, kde jsou další šatny, ladírna, rekvizitárna, osvětlovací a zvuková kabina, toalety. V předsálí balkonu, do kterého se vstupuje levým a pravým schodištěm z vestibulu a přes prosklené dveře, jsou vlevo a vpravo šatny, vedle nich dveře vlevo a vpravo do chodby, kde je vchod na balkon v patře a dámské a pánské toalety. V předsálí je v ose vchod do knceláře ve vystupujícím risalitu z boku vchod do promítací kabiny a v osách příchodových dveří 2 vchody na balkon. Všude rovné stropy, původní vybavení.

stáhnout data v .xls