1000137320 - Baťův mrakodrap
katalogové číslo
1000137320
název
Baťův mrakodrap
kraj
Zlínský kraj
okres
Zlín
obec
Zlín
část obce
Zlín
katastrální uzemí
Zlín
adresa
č.p. 21
typ
správní stavba veřejné správy; administrativní budova
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
funkcionalismus
specializace
moderní architektura
variantní názvy
jiná správní stavba - Baťův mrakodrap

anotace

Volně stojící, třináctipatrový věžový dům se střešní terasou, situovaný ve východní části továrního areálu. Objekt pochází z let 1936 - 1939 a je dílem V. Karfíka.

popis památkové hodnoty

Objekt je součástí většího urbanistického celku tvořeného budovami bývalého Baťova závodu, později závodu Svit. V rámci tohoto souboru zcela dominuje. Jako výrazný prostorotvorný prvek se ovšem uplatnuje i v celé centrální části Zlína. Ve své době představovala vrcholné architektonické dílo, slučující v sobě nejmodernější konstrukční, technické i technologické post, a současně byla i nejvyšší civilní středoevropskou stavbou. Zachována zůstala ve vysokém stupni autenticity, dochovala se řada původních prvků, popřípadě částí. Rekonstrukce stavby probíhající v letech 2003-2004 tento stav pouze podpořila. Objekt nemá na našem území obdoby.

stav zachování památkové hodnoty

6/2003 - 10/2004 generální revitalizace objektu, nové využití jako sídelní místo Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně. Cílem renovace bylo zachovat co možná největší možnou míru autenticity původního prostředí. Odstaňovány nevhodné přístavby a konstrukce, bylo užíváno repasí,replik původních architektonických prvků a detailů. Podařilo se rehabilitovat původní vzhled, zejména u vnější fasády, vybavení vnitřních prostor bylo podřízeno potřebám sídlících institucí.

popis

Volně stojící budova obdélného půdorysu, z něhož na severní straně vystupuje trojice hranolových “věží”. Tyto věže jsou určeny pro veškerá doprovodná zařízení, jako jsou např. schodiště, výtahy, hygienická zařízení atd. Stavba je šestnáctietážní, s jedním suterénním patrem. Nosnou kostru tvoří železobetonový skelet o modulu 6,15 x 6,15 m. Obvodový plášť budovy tvoří cihlové vyzdívky mezi železobetonovými sloupy a třídílná, pravoúhlá okna usazena v hliníkových rámech. Zachována zůstala původní světle zelená barvevnost okenních rámů. Hlavní fasáda má 11 okenních os, boční fasáda o 3 okenních osách. Budova je uzavřena rovnou střechou, využívána je jako terasa. Část zdejší plochy byla zastavěna hranolovým proskleným objektem. Po celém obvodu střešní terasy (z vnější strany) obíhá kolejnicová římsa. Vstup z jižní strany od roku 2004 zdůrazněn číslicí 21, nesoucí prosklenou markýzu (bez památkové ochrany), druhý vstup z východní strany. Jednotlivé etáže jsou rozčleněny na kancelářské buňky. Podlahy jsou kryty kaučukovou krytinou. Kanceláře osmého (tzv.ředitelského) patra, byly obloženy jilmem dýhovanou překližkou s niklovanými lištami a vybaveny vestavěným nábytkem. Raritou celé stavby je Baťova pojízdná kancelář, tedy výtahová buňka zařízená jako kancelářská místnost. V součastnosti vybavena jako v době svého vzniku, svůj původní účel však již neplní. Materiál: železobeton, cihly, břízolit, hliník, kaučuk, reliéfní skla.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19157, Zlín, město statutární, Zlín, Zlín, Zlínský kraj
  • Kód CZ 52445, Baťova Čtvrť, městská čtvrť (neúřední), Zlín, Zlín, Zlínský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Objet je v současné době využíván jako sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně. Prosklený hranol na střešní terase slouží z části jako zasedací místnost krajského zastupitelstva a z části jako kavárna.

stáhnout data v .xls