1000001450 - viadukt u Hořejšího rybníka
katalogové číslo
1000001450
název
viadukt u Hořejšího rybníka
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Hloubětín
katastrální uzemí
Hloubětín
adresa
Mezitraťová
typ
železniční most
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
24. 1. 2013
existující
ano

anotace

Viadukt je součástí někdejší pražsko-olomoucké dráhy. Původní kamenný viadukt je z roku 1845, jižní jednokolejný je z r. 1919 a severní betonový byl vystavěn asi po r. 1952.

popis památkové hodnoty

Mimořádně hodnotný doklad tří vývojových etap železničních mostních konstrukcí, tří typů technologií. Trojmostí tvoří kamenný viadukt, viadukt s použitím železobetonu a mostní nýtovaná příhradová konstrukce. Všechny části jsou ztvárněné v souladném celku s ohledem na pojetí nejstarší části. Celek se pak uplatňuje jako výrazný krajinotvorný prvek při pohledech od cesty podél toku Rokytky i přes hladinu Hořejšího rybníka.

popis

Viadukt (trojmostí) je umístěn v 403,001 km traťového úseku ŽST Běchovice-Libeň. Dva souběžné viadukty na trati na Kolín s odbočkou jižním směrem. Viadukty někdejší trati pražsko-olomoucké dráhy jsou tvořeny původním kamenným viaduktem vzniklým v r. 1845, rozšířeným na sev. straně v r. 1928 a souběžným severním viaduktem betonovým (asi až po 2.sv. válce), na jižní straně pak poněkud se odklánějícím viaduktem vršovické (malešické) odbočky s nýtovanou konstrukcí na kamenných pilířích. Původní kamenný viadukt (pův. dvojkolejný) na třech obloucích a dvou pilířích, ve středním poli protéká Rokytka. Viadukt navazuje na kamennou sešikmenou opěrnou zeď. Viadukt z pův. trati 1845, opraven (a údajně rozšířen) 1928. Při modernizaci trati 2009 nové římsy a zábradlí. Obloukový betonový viadukt (asi po r. 1952) na severní straně kamenného, se třemi oblouky. Opěrné zdi před viaduktem též betonové. Viadukt stavebně řešen s ohledem na architekturu staršího kamenného viaduktu. Modernizován 2009. Jižní jednokolejný viadukt odbočky z r. 1919. Vlastní most z příhradové nýtované ocelové konstrukce nasedá na betonovou opěrnou zeď. Jižní opěrné zdi jsou betonové.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 56390, Hloubětín (9), podíl území, Hloubětín, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • železniční viadukt-most

stáhnout data v .xls