1000150249 - zřícenina hradu Zuvačov
katalogové číslo
1000150249
název
zřícenina hradu Zuvačov
kraj
Zlínský kraj
okres
Uherské Hradiště
obec
Komňa
část obce
Komňa
katastrální uzemí
Komňa
typ
hrad
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
torzální
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav

anotace

Areál zřícenin hradu, sestávající z jádra, předhradí a předsunuté bašty, situovaný na konci ostrožny jihozápadně od obce. Z hradu, vystavěného po polovině 13. století jsou dochovány zříceniny kruhové věže a výrazné terénní útvary.

stav zachování památkové hodnoty

2015: Stav dobrý, zdivo věže zakonzervováno, přístupové trasy opatřeny terénními schodišti, v předpolí je umístěna informační tabule.

popis

Zřícenina hradu na výrazné ostrožně, jihozápadně od obce Komňa. Hradní jádro, obdélného půdorysu (cca 40 x 30 m) je po celém obvodu obklopeno příkopem a valem, na západní straně na val navazuje vyvýšená plocha předhradí. Mírně svažité ploše jádra dominuje na západní straně výrazný suťový kužel se zakonzervovanými pozůstatky okrouhlé věže o vnějším průměru cca 12,5 m. Po obvodu plošiny jsou dochovány zbytky široké obvodové hradby, zjištěné archeologicky. Předhradí je ze západní strany chráněno příkopem, v jehož předpolí jsou dochovány terénní pozůstatky předsunutého opevnění, severně od něj jsou v terénu patrny pozůstatky další zástavby.

stáhnout data v .xls