1000143464 - radnice
katalogové číslo
1000143464
název
radnice
kraj
Středočeský kraj
okres
Nymburk
obec
Nymburk
část obce
Nymburk
katastrální uzemí
Nymburk
adresa
Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
radnice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
renesance

anotace

Nárožní patrová stavba s renesančním jádrem ze 16. století, upravená do dnešní podoby purizující přestavbou v letech 1938-1939.

popis

Patrová nárožní budova s valbovou střechou prejzovou, s podloubím do náměstí. Stavba z cihel, průčelí do náměstí a sokl na S straně z pískovcových kvádrů. Pískovcová ostění oken. Průčelí do náměstí trojosé, S průčelí 5osé. Podloubí sklenuto 3 poli křížové klenby s jením valeným pasem. V podloubí ve střední ose renesanční portál. Okna v patře renesanční, trojídlná, v levé ose do náměstí sdružené okno (pár dvoudílných. V přízemí novodobá okna trojdílná, pouze v 5. ose S průčelí dvoudílné okno renesanční. Na průčelích reliéfy. Podkrovní místnosti na S straně s pultovou střechou. Interiéry moderně upraveny, pouze klenutá zasedací místnost v SZ části je renesanční. Podsklepeno. Předmětem ochrany je renesanční radnice a část pozemky parc. č. st. 101. Západní novodobá dostavba není předmětem ochrany. Součástí nemovitosti je bronzová socha sv. Václava na nároží v 1. patře. V podloubí hlavní vstup s renesančním portálem: Vstup valeným obloukem s profialcí a vejcovcem, ve vpadlých ciklech s profilaným obvodem plastické rozety. Po stranách na profilovaných soklících kanelované sloupy s píšťalami v dolní části, s hlavicemi s vegetabilním dekorem. V nadpraží pod kratší profilovanou římskou nápis minuskulí: Letha od narozeni syna boziho I526. Tento duom stawen gest aby wniem, sprawedliwost a saud bozsky zachowan / Waczlawa ?abký starssi° teto ob cze sla-ne Aza vrzednikuw Ambro?e sladownika Pawla noska tobolarze. Janakou / Towaryss waczlaw palirz; Renesanční reliéfy na průčelí do náměstí: Nad 2. pilířem od SV nároží pískovcový znak města držený dvěma hošíky. Nahoře nápis: INSIGNIA § CIVITAIS § / NEVMBVRGENSIS § I546 / § N . Na dolní šikmé ploše monogramy: WR , TP , WG V patře při SV nároží vedle rohu okna Slunce s lidskou tváří. Na opačné straně štítek s měsícem s lidskou tváří. Nad 3. pilířem štít s českým lvem (20. stol.). Na S průčelí na ostění 5. okna v patře hlava šaška.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11189, Nymburk, město, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj
  • Kód CZ 38320, Nymburk, býv. hl. městská čtvrť, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Městský úřad.

stáhnout data v .xls